| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/213/2012 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

na podstawie: - art. 12 pkt. 8 lit g oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.); - art. 2, art. 9 oraz art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późn. zm.).

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Powiat Będziński udziałów w spółkach prawa handlowego.

§ 2. 1. Powiat może wnosić wkłady oraz obejmować i nabywać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego, w szczególności zaś:

a) wnosić do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkłady pieniężne w wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu Będzińskiego w danym roku budżetowym;

b) wnosić do spółek – w zamian za obejmowane udziały i akcje – wkłady niepieniężne (tzw. aport) o wartości nie przekraczającej 300.000 zł. w danym roku budżetowym.

2. Obejmowanie udziałów i akcji w spółkach winna każdorazowo poprzedzić analiza kondycji finansowej budżetu, a także zasadności nabycia udziałów i akcji z punktu widzenia korzyści jakie mogą one przynieść dla budżetu powiatowego.

3. Powiat Będziński może obejmować udziały w spółkach już istniejących – do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych.

§ 3. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 2 upoważnia się Zarząd Powiatu Będzińskiego.

2. Zarząd Powiatu wyraża wolę wniesienia wkładów oraz obejmowania i nabywania akcji w spółkach prawa handlowego – poprzez podjęcie uchwały.

§ 4. 1. Powiat Będziński może zbywać udziały lub akcje posiadane w spółkach prawa handlowego.

2. Udziały i akcje, o których mowa w ust. 1 winny być zbywane z zastosowaniem trybów określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Zarząd Powiatu Będzińskiego.

3. Zbycie udziałów lub akcji winna poprzedzić analiza korzyści jakie przyniesie ta czynność, a także analiza mająca na celu oszacowanie wartości spółki, ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz perspektyw jej rozwoju.

§ 5. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3 upoważnia się Zarząd Powiatu Będzińskiego.

2. Zarząd Powiatu wyraża wolę zbycia udziałów lub akcji posiadanych w spółkach prawa handlowego – poprzez podjęcie uchwały.

§ 6. 1. Zarząd Powiatu Będzińskiego zobowiązany jest do informowania Rady Powiatu Będzińskiego o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania akcji w spółkach prawa handlowego.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Będzińskiego do 30 kwietnia każdego roku za poprzedni rok budżetowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »