| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

a) odbiór odpadów komunalnych – 194,40 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) za jeden metr sześcienny,

b) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego – 30,00 zł (trzydzieści złotych) za jeden metr sześcienny.

2. Górną opłatę za usługi, o których mowa w ustępie 1 pkt a) ustala się w wysokości 183,60 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) za jeden metr sześcienny, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady i nieczystości ciekłe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Katarzyna Cofała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »