| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

a) odbiór odpadów komunalnych – 194,40 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) za jeden metr sześcienny,

b) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego – 30,00 zł (trzydzieści złotych) za jeden metr sześcienny.

2. Górną opłatę za usługi, o których mowa w ustępie 1 pkt a) ustala się w wysokości 183,60 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) za jeden metr sześcienny, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady i nieczystości ciekłe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Katarzyna Cofała

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »