| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 28 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) Rada Gminy Chybie uchwala :  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chybiu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/119/04 Rady Gminy Chybie z   dnia 12 lipca 2004 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Chybiu, w   § 2   dodaje się ustęp 6   w brzmieniu:  

„ 6. Ośrodek realizuje zadania własne gminy wynikające z   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149 poz. 887 ) ”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »