| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 11 marca 2012r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r nr 142 poz.1591 z póź. zm.) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r o odznakach i mundurach ( Dz.U. nr 31 poz. 130 z póź. zm.) Po zasięgnięciu opinii Ministra Adminisrtracji i Cyfryzacji

Rada Gminy Lipie
uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Lipie : herb, flagę, baner i pieczęcie mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturowa i społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy.

§ 2. Herb Gminy Lipie wyobraża w czerwonym polu tarczy herbowej stylizowane , zielone drzewo lipy. Pod nim u dołu meandrująca rzeka biała(srebrna) w pas. Nad rzeką po prawej stronie pnia drzewa łękawica biała (srebrna).

Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Flagę Gminy Lipie stanowi płat o proporcjach 5:8 (szerokość do długości). Od skraju górnego 3:5 szerokości strefy czerwonej. Poniżej 1:5 strefy białej. Poniżej przy skraju dolnym 1:5 strefy czerwonej. W strefie czerwonej od góry wyobrażenie zielonego drzewca lipy i łękawicy białej w formie zaczerpniętej z godła herbowego.

Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Baner Gminy Lipie stanowi płat o proporcjach 1:5 (szerokość do wysokości)
o barwie czerwonej. W centrum wyobrażenie zielonego drzewa i łękawicy białej ponad rzeką
meandrującą białą w formie zaczerpniętej z godła herbowego.

Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustanawia się 3 wzory pieczęci Gminy Lipie: pieczęć ogólnogminną, pieczęć wójtowską i pieczęć radziecką.

1) Pieczęć ogólnogminna, okrągła o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbu Gminy Lipie. W otoku napis majuskulny: GMINA LIPIE. Wyrazy rozdzielają dwa krzyżyki kawalerskie.

2) Pieczęć wójtowska, o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbowe Gminy Lipie. W otoku napis majuskulny: WÓJT GMINY LIPIE. Napis rozpoczyna i kończy krzyżyk kawalerski.

3) Pieczęć radziecka, o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbowe Gminy Lipie. W otoku napis majuskulny: RADA GMINY LIPIE. Napis rozpoczyna i kończy krzyżyk kawalerski.

Graficzne wzory pieczęci opisanych w punktach 1 - 3 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1) Herb, flaga lub baner gminy umieszczane będą w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych budynkach gminnych.

2) Herb, flaga i baner eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą Rady Gminy.

3) Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady oraz Wójta.

§ 7. Herb gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych i reklamowych wyłącznie za zgodą Rady Gminy Lipie lub upoważnionych przez nią organów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 11 marca 2012 r.

HERB GMINY LIPIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 11 marca 2012 r.

FLAGA GMINY LIPIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 11 marca 2012 r.

BANER GMINY LIPIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/173/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 11 marca 2012 r.
PIECZĘĆ GMINY LIPIE

infoRgrafika


PIECZĘĆ WÓJTA GMINY LIPIE

infoRgrafika

PIECZĘĆ RADY GMINY LIPIE

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »