| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKA-4110-41(13)/2011/2012/4407/PS, OKA-4110-42(13)/2011/2012/4407/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 kwietnia 2012r.

o decyzjach nr WCC/1086-ZTO/4407/W/OKA/2012/PS i nr PCC/1061-ZTO/4407/W/OKA/2012/PS

W dniu dzisiejszym, na wniosek Kompanii Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30, kod pocz. 40-039 Katowice, zostały zmienione koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielone temu przedsiębiorstwu energetycznemu poprzez przedłużenie terminu obowiązywania koncesji do dnia 1 sierpnia 2023 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy - Kompania Węglowa Spółka Akcyjna: decyzją Nr WCC/1086/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r. (ze zmianami) koncesji na wytwarzanie ciepła, decyzją Nr PCC/1061/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r., (ze zmianami) koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 1 sierpnia 2003 r. do 1 sierpnia 2013 r.

W dniu 19 października 2011 r. wpłynęły pisma Koncesjonariusza, w których wniósł on o "przedłużenie ważności" przedmiotowych koncesji. W myśl art. 39 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem, stąd ww. pisma zostały uznane za wnioski o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1086/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r.(ze zm.) oraz Nr PCC/1061/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r. (ze zm.), o czym mowa w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po analizie stanu faktycznego, wnioski o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostały uznane za uzasadnione.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »