| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DKT-880-1/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2012r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bytomiu i Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i   art. 27 ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm. 1)   ) oraz art. 40a § 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. 2)   ) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy o   referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców miasta Bytom z   dnia 2   kwietnia 2012 r. o   przeprowadzenie referendum gminnego w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w   Katowicach postanawia:  

§   1.   Uznać złożony w   dniu 2   kwietnia 2012 r. wniosek inicjatora referendum za spełniający wymogi określone w   ustawie o   referendum lokalnym.  

§   2.   Przeprowadzić referendum gminne w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji, zwane dalej „referendum”.  

§   3.   Wyznaczyć termin referendum na niedzielę dnia 17 czerwca 2012 r.  

§   4.   Określić terminy wykonania czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum jak w   kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszego postanowienia.  

§   5.   Określić wzór i   treść karty do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu jak w   załączniku Nr 2   do niniejszego postanowienia.  

§   6.   Określić wzór i   treść nakładki na kartę do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu, sporządzonej w   alfabecie Braille´a jak w   załączniku Nr 3   do niniejszego postanowienia.  

§   7.   Określić wzór i   treść karty do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Prezydenta Miasta Bytomia jak w   załączniku Nr 4   do niniejszego postanowienia.  

§   8.   Określić wzór i   treść nakładki na kartę do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Prezydenta Miasta Bytomia, sporządzonej w   alfabecie Braille´a jak w   załączniku Nr 5   do niniejszego postanowienia.  

§   9.   Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania i   nakładek na karty do głosowania sporządzonych w   alfabecie Braille`a, w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji, określić odrębnym postanowieniem.  

§   10.   Postanowienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w   formie obwieszczenia na terenie miasta Bytom.  

 

 

 

Komisarz Wyborczy w   Katowicach  


Michał   Niedopytalski

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, z   2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113 i   Nr 134, poz. 777.  

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i   Nr 217, poz. 1281.  

 


Załącznik Nr 1   do Postanowienia Nr DKT-880-1/12    
Komisarza Wyborczego w   Katowicach    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  

związanych z   przeprowadzeniem referendum w   sprawie odwołania  

Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia  przed upływem kadencji  

 

Termin wykonania czynności  
referendalnej 1)   )  

Treść czynności referendalnej  

do 7   maja 2012 r.  

- Ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie  
do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie miasta Bytom  
postanowienia Komisarza Wyborczego w   Katowicach o   przeprowadzeniu referendum gminnego w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji,  

do 18 maja 2012 r.  

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Prezydenta Miasta Bytomia o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i   o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

do 23 maja 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w   Bytomiu,  

do 27 maja 2012 r.  

- sporządzenie w   Urzędzie Miasta Bytom spisu osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach obwodowych komisji do spraw referendum,  
- zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bytomia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w   tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille’a,  

do 3   czerwca 2012 r.  

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum o   dopisanie ich do spisu w   wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,  
- zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bytomia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille´a,  

do 7   czerwca 2012 r.  

- składanie wniosków do Prezydenta Miasta Bytomia o   sporządzenie aktu  
pełnomocnictwa do głosowania,  

15 czerwca 2012 r. o   godz. 24 00

- zakończenie kampanii referendalnej,  

16 czerwca 2012 r.  

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  

17 czerwca 2012 r.  
godz. 7 00 do 21 00

- głosowanie  

 

 

 

1)   Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

 

Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DKT-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Karta A4  

Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DKT-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Nakładka A4  

Załącznik Nr 4 do Postanowienia Nr DKT-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Karta A5  

Załącznik Nr 5 do Postanowienia Nr DKT-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Nakładka A5  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »