| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DKT-880-1/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2012r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bytomiu i Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i   art. 27 ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm. 1)   ) oraz art. 40a § 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. 2)   ) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy o   referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców miasta Bytom z   dnia 2   kwietnia 2012 r. o   przeprowadzenie referendum gminnego w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w   Katowicach postanawia:  

§   1.   Uznać złożony w   dniu 2   kwietnia 2012 r. wniosek inicjatora referendum za spełniający wymogi określone w   ustawie o   referendum lokalnym.  

§   2.   Przeprowadzić referendum gminne w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji, zwane dalej „referendum”.  

§   3.   Wyznaczyć termin referendum na niedzielę dnia 17 czerwca 2012 r.  

§   4.   Określić terminy wykonania czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum jak w   kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszego postanowienia.  

§   5.   Określić wzór i   treść karty do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu jak w   załączniku Nr 2   do niniejszego postanowienia.  

§   6.   Określić wzór i   treść nakładki na kartę do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu, sporządzonej w   alfabecie Braille´a jak w   załączniku Nr 3   do niniejszego postanowienia.  

§   7.   Określić wzór i   treść karty do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Prezydenta Miasta Bytomia jak w   załączniku Nr 4   do niniejszego postanowienia.  

§   8.   Określić wzór i   treść nakładki na kartę do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Prezydenta Miasta Bytomia, sporządzonej w   alfabecie Braille´a jak w   załączniku Nr 5   do niniejszego postanowienia.  

§   9.   Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania i   nakładek na karty do głosowania sporządzonych w   alfabecie Braille`a, w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji, określić odrębnym postanowieniem.  

§   10.   Postanowienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w   formie obwieszczenia na terenie miasta Bytom.  

 

 

 

Komisarz Wyborczy w   Katowicach  


Michał   Niedopytalski

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, z   2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113 i   Nr 134, poz. 777.  

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i   Nr 217, poz. 1281.  

 


Załącznik Nr 1   do Postanowienia Nr DKT-880-1/12    
Komisarza Wyborczego w   Katowicach    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  

związanych z   przeprowadzeniem referendum w   sprawie odwołania  

Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia  przed upływem kadencji  

 

Termin wykonania czynności  
referendalnej 1)   )  

Treść czynności referendalnej  

do 7   maja 2012 r.  

- Ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie  
do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie miasta Bytom  
postanowienia Komisarza Wyborczego w   Katowicach o   przeprowadzeniu referendum gminnego w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji,  

do 18 maja 2012 r.  

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Prezydenta Miasta Bytomia o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i   o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

do 23 maja 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w   Bytomiu,  

do 27 maja 2012 r.  

- sporządzenie w   Urzędzie Miasta Bytom spisu osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach obwodowych komisji do spraw referendum,  
- zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bytomia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w   tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille’a,  

do 3   czerwca 2012 r.  

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum o   dopisanie ich do spisu w   wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,  
- zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bytomia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille´a,  

do 7   czerwca 2012 r.  

- składanie wniosków do Prezydenta Miasta Bytomia o   sporządzenie aktu  
pełnomocnictwa do głosowania,  

15 czerwca 2012 r. o   godz. 24 00

- zakończenie kampanii referendalnej,  

16 czerwca 2012 r.  

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  

17 czerwca 2012 r.  
godz. 7 00 do 21 00

- głosowanie  

 

 

 

1)   Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

 

Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DKT-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Karta A4  

Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DKT-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Nakładka A4  

Załącznik Nr 4 do Postanowienia Nr DKT-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Karta A5  

Załącznik Nr 5 do Postanowienia Nr DKT-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Nakładka A5  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »