| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24/XIX/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/XXXVIII/2002 r. Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. ) oraz art. 21 ust 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późń. zm. )

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr 29/XXXVIII/2002 r. Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się § 3 w dotychczasowym brzmieniu nadając jemu nową treść: „§ 3 Kryteria kwalifikacji wniosków:

1. O przydział lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Gminy Boronów, spełniające następujące warunki:

a) brak samodzielnego mieszkania (nie posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym),

b) powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być większa niż 10 m2 , a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 20 m2 ,

c) dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiągnięty przez okres 3 miesięcy poprzedzających kwalifikację wniosków nie przekracza 85 % najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 120 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym”.

2. W § 4 skreśla się pkt. 2.

3. W § 5 skreśla się pkt. 1.

4. W związku z treścią ust. 2 i 3 odpowiedniej zmianie ulega numeracja porządkowa § 4 i 5.

5. W § 5, punkcie 2, podpunkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: " nastąpiło zaniżenie normy poniżej 10 m2 powierzchni pokoi w przeliczeniu na 1 osobę".

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »