| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/392/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/573/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.   U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  
art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się treść załącznika do uchwały nr XLIII/573/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 25   lutego 2009 r. w   sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom, zmienionej uchwałą nr LII/748/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 30 września 2009 roku.  

§   2.   1.   Zmiany dotyczą obwodów szkół podstawowych:  

1)   Szkoły Podstawowej nr 5   im. Poli Maciejewskiej w   Bytomiu, al. Legionów 6;  

2)   Szkoły Podstawowej nr 6   im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w   Bytomiu,  
ul. Królowej Jadwigi 2;  

3)   Szkoły Podstawowej nr 9   im. Adama Mickiewicza w   Bytomiu, ul. Matejki 15;  

4)   Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w   Bytomiu, ul. Armii Krajowej 40;  

3)   Szkoły Podstawowej nr 33 w   Bytomiu, ul. Matki Ewy 9;  

5)   Szkoły Podstawowej nr 36 w   Bytomiu w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul.   Siemiradzkiego 9;  

6)   Szkoły Podstawowej nr 43 w   Bytomiu, ul. Suchogórska 98;  

7)   Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona Kruczkowskiego w   Bytomiu, ul. Prusa 10;  

8)   Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w   Bytomiu, ul. Reptowska 86.  

2.   Pozostałe obwody szkół podstawowych w   Bytomiu pozostają bez zmian.  

§   3.   Jednolity wykaz ulic w   obwodach szkół podstawowych, wymienionych w   § 2   ust. 1   stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/392/12    
Rady Miejskiej w   Bytomiu    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

WYKAZ ZMIENIONYCH OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA BYTOMIA  

O   B W   Ó   D  
Szkoły Podstawowej nr 5   im. Poli Maciejewskiej w   Bytomiu, al. Legionów 6  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Akacjowa – numery wszystkie  

2.   al. Legionów – numery wszystkie  

3.   Alejka Marka – numery wszystkie  

4.   ul. Teodora Axentowicza – numery wszystkie  

5.   ul. Cegielniana – numery wszystkie  

6.   ul. Ignacego Chrzanowskiego – numery nieparzyste 1, 1a, 1b  

7.   ul. Michała Drzymały – numery wszystkie  

8.   ul. Dworska – numery wszystkie  

9.   ul. Juliana Fałata – numery wszystkie  

10.   ul. Grabowa – numery wszystkie  

11.   ul. Jaworowa – numery wszystkie  

12.   ul. Jana Kasperka – numery wszystkie  

13.   ul. Klonowa – numery wszystkie  

14.   ul. Kolejowa – numery wszystkie  

15.   ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego – numery wszystkie  

16.   pl. Kazimierza Kruczkowskiego – numery wszystkie  

17.   ul. Juliusza Ligonia – numery wszystkie  

18.   ul. Gustawa Morcinka – numery wszystkie  

19.   ul. Księdza Franciszka Nawrota – numery wszystkie  

20.   ul. Odrzańska – numery wszystkie  

21.   ul. Parkowa – numery wszystkie  

22.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery parzyste od 2a do 4b  

23.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery nieparzyste od 1   do 11  

24.   ul. Powstańców Warszawskich – numery nieparzyste od 33 do końca  

25.   ul. Powstańców Warszawskich – numery parzyste od 34 do końca  

26.   pl. Rodła – numery wszystkie  

27.   ul. Strzelców Bytomskich – numery parzyste od 2   do 46  

28.   ul. Strzelców Bytomskich – numery nieparzyste od 1   do 51  

29.   pl. Władysława Targalskiego – numery wszystkie  

30.   ul. Piotra Woźniaka – numery wszystkie  

31.   ul. Wrocławska – numery nieparzyste od 1   do 13  


O B W   Ó D  
Szkoły Podstawowej nr 6   im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w   Bytomiu,  
ul. Królowej Jadwigi 2,   obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   al. Jana Pawła II – numery wszystkie  

2.   ul. Alojzjanów – numery wszystkie  

3.   pl. Świętej Barbary – numery wszystkie  

4.   ul. Brzezińska – numery wszystkie  

5.   ul. Chorzowska – numery nieparzyste od 1   do 13  

6.   ul. Chorzowska – numery parzyste od 2   do 8  

7.   ul. Floriańska – numery wszystkie  

8.   ul. Głęboka – numery wszystkie  

9.   ul. Jana Nikodema Jaronia – numery wszystkie  

10.   ul. Świętej Kingi – numery wszystkie  

11.   ul. Jana Kochanowskiego – numery wszystkie  

12.   ul. Marii Konopnickiej – numery wszystkie  

13.   ul. Kopalniana – numery wszystkie  

14.   ul. Królowej Jadwigi – numery wszystkie  

15.   ul. Piotra Miętkiewicza – numery wszystkie  

16.   ul. Feliksa Musialika – numery wszystkie  

17.   ul. Pszczyńska – numery wszystkie  

18.   ul. Władysława Reymonta – numery wszystkie  

19.   ul. Marii Rodziewiczówny – numery wszystkie  

20.   ul. Siemianowicka – numery wszystkie  

21.   ul. Sienna – numery wszystkie  

22.   ul. Szczęść Boże – numery wszystkie  

23.   ul. Stanisława Witczaka – numery parzyste od 4   do końca  


O   B   W   Ó   D  
Szkoły Podstawowej nr 9   im. Adama Mickiewicza w   Bytomiu, ul. Matejki 15  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   pl. Akademicki – numery parzyste  

2.   pl. Grunwaldzki – numery wszystkie  

3.   pl. Andrzeja Hiolskiego – numery wszystkie  

4.   ul. Katowicka – numery nieparzyste od 33 do końca  

5.   ul. Katowicka – numery parzyste od 30 do końca  

6.   ul. Wojciecha Korfantego – numery wszystkie  

7.   ul. Juliusza Kossaka – numery nieparzyste od 1   do 11  

8.   ul. Juliusza Kossaka – numery parzyste od 2   do 16  

9.   ul. Krakowska – numery nieparzyste od 27 do 31  

10.   ul. Krakowska – numery parzyste od 8   do końca  

11.   ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza – numery wszystkie  

12.   ul. Jana Matejki – numery wszystkie  

13.   ul. Karola Miarki – numery nieparzyste od 19 do końca  

14.   ul. Karola Miarki – numery parzyste od 16 do końca  

15.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery nieparzyste od 71 do końca  

16.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery parzyste od 70 do końca  

17.   ul. Podgórna – numery nieparzyste od 1   do 9  

18.   ul. Sokoła– numery wszystkie  

19.   ul. Staromiejska – numery wszystkie  

20.   ul. Szkolna – numery wszystkie  

21.   ul. Stanisława Witczaka – numery nieparzyste od 5   do 73  

22.   ul. Ludwika Zamenhofa – numery wszystkie  

23.   ul. Stefana Żeromskiego – numery nieparzyste od 29 do końca  

24.   ul. Stefana Żeromskiego – numery parzyste od 42 do końca  


O   B   W   Ó   D  
Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w   Bytomiu, ul. Armii Krajowej 40  
obowiązujący od 1   września 2012 r.    
 

1.   ul. Mikołaja Adamka – numery wszystkie  

2.   ul. Apteczna – numery wszystkie  

3.   ul. Armii Krajowej – numery wszystkie  

4.   ul. Astrów – numery wszystkie  

5.   ul. Bernardyńska – numery wszystkie  

6.   ul. Bratków – numery wszystkie  

7.   ul. Świętych Cyryla i   Metodego – numery wszystkie  

8.   ul. Fabryczna – numery wszystkie  

9.   ul. Górnośląska – numery wszystkie  

10.   ul. Jałowcowa – numery wszystkie  

11.   ul. Jodłowa – numery wszystkie  

12.   ul. Kolonia Zygmunt – numery wszystkie  

13.   ul. Konwalii – numery wszystkie  

14.   ul. Krótka – numery wszystkie  

15.   ul. Krzyżowa – numery wszystkie  

16.   ul. Joachima Lelewela – numery wszystkie  

17.   ul. Ludowa – numery wszystkie  

18.   ul. Łagiewnicka – numery wszystkie  

19.   ul. Ostatnia – numery wszystkie  

20.   ul. Palińskiego – numery wszystkie  

21.   ul. Świętego Piotra – numery wszystkie  

22.   ul. Prosta – numery wszystkie  

23.   ul. Pszczelna – numery wszystkie  

24.   ul. Mieczysława Romanowskiego – numery wszystkie  

25.   ul. Różana – numery wszystkie  

26.   ul. Rudna – numery wszystkie  

27.   ul. Spacerowa – numery wszystkie  

28.   ul. Stokrotek – numery wszystkie  

29.   pl. Witolda Szalonka – numery wszystkie  

30.   ul. Szyby Rycerskie – numery wszystkie  

31.   ul. Księdza Piotra Ściegiennego – numery wszystkie  

32.   ul. Świętochłowicka – numery wszystkie  

33.   ul. Świętojańska – numery wszystkie  

34.   ul. Tulipanów – numery wszystkie  

35.   ul. Warzywna – numery wszystkie  

36.   ul. Gabrieli Zapolskiej – numery wszystkie  

37.   ul. Księdza Feliksa Zielińskiego – numery wszystkie  

38.   ul. Stanisława Żółkiewskiego – numery wszystkie  


O B W   Ó D  
Szkoły Podstawowej nr 33 w   Bytomiu, ul. Matki Ewy 9,  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. 8   Marca – numery wszystkie  

2.   ul. Generała Władysława Andersa – numery nieparzyste od 11 do końca  

3.   ul. Generała Władysława Andersa – numery parzyste od 2b do końca  

4.   ul. Alberta – numery wszystkie  

5.   ul. Adama Asnyka – numery wszystkie  

6.   ul. Bluszczowa – numery wszystkie  

7.   ul. Wojciecha Bogusławskiego – numery wszystkie  

8.   ul. Księdza Norberta Bończyka – numery wszystkie  

9.   ul. Bukowa – numery wszystkie  

10.   ul. Cisowa – numery wszystkie  

11.   ul. Ludwika Chroboka – numery wszystkie  

12.   ul. Daleka – numery wszystkie  

13.   ul. Generała Henryka Dąbrowskiego – numery wszystkie  

14.   ul. Edwarda Dembowskiego – numery wszystkie  

15.   ul. Dębowa – numery wszystkie  

16.   ul. Jana Długosza – numery wszystkie  

17.   ul. Dolna – numery wszystkie  

18.   ul. Emanuela Drobczyka – numery wszystkie  

19.   ul. Jana Dzierżonia – numery wszystkie  

20.   ul. Elektrownia – numery wszystkie  

21.   ul. Józefa Elsnera – numery wszystkie  

22.   ul. Energetyki – numery wszystkie  

23.   ul. Feliksa – numery wszystkie  

24.   ul. Francuska – numery wszystkie  

25.   ul. Księdza Jana Frenzla – numery wszystkie  

26.   ul. Pawła Gołąbka – numery wszystkie  

27.   ul. Hutnicza – numery wszystkie  

28.   ul. Jaskółcza – numery wszystkie  

29.   ul. Jaśminowa – numery wszystkie  

30.   ul. Jesionowa – numery wszystkie  

31.   ul. Józefa Nickla – numery wszystkie  

32.   ul. Karbowska – numery wszystkie  

33.   ul. Leszczynowa – numery wszystkie  

34.   ul. Leśnictwo – numery wszystkie  

35.   ul. Józefa Łaszczyka – numery wszystkie  

36.   ul. Matki Ewy – numery wszystkie  

37.   ul. Niska – numery wszystkie  

38.   pl. Niepodległości – numery wszystkie  

39.   ul. Ogrodowa – numery wszystkie  

40.   ul. Olchowa – numery wszystkie  

41.   ul. Pogodna – numery wszystkie  

42.   ul. Przelotowa – numery wszystkie  

43.   ul. Racjonalizatorów – numery wszystkie  

44.   ul. Relaksowa – numery wszystkie  

45.   ul. Reptowska – numery parzyste od 2   do 16a  

46.   ul. Reptowska – numery nieparzyste od 1   do 19  

47.   ul. Rolna – numery wszystkie  

48.   ul. Skośna – numery wszystkie  

49.   pl. Słoneczny – numery wszystkie  

50.   ul. Stara – numery wszystkie  

51.   ul. Stolarzowicka – numery parzyste i   nieparzyste od 2a do 15  

52.   ul. Stroma – numery wszystkie  

53.   ul. Wincentego Styczyńskiego – numery wszystkie  

54.   pl. Szpitalny – numery wszystkie  

55.   ul. Szyb Zachodni – numery wszystkie  

56.   ul. Świerkowa – numery wszystkie  

57.   ul. Warszawska – numery wszystkie  

58.   ul. Wąska – numery wszystkie  

59.   ul. Wiązowa – numery wszystkie  

60.   ul. Henryka Wieniawskiego – numery wszystkie  

61.   ul. Wierzbowa – numery wszystkie  

62.   ul. Wiosny Ludów – numery wszystkie  

63.   ul. Wiśniowa – numery wszystkie  

64.   ul. Włodarska – numery wszystkie  

65.   ul. Wodna – numery wszystkie  

66.   ul. Antoniego Wolnego – numery wszystkie  

67.   ul. Wysoka – numery wszystkie  

68.   ul. Zamkowa – numery wszystkie  

69.   ul. Zgody – numery wszystkie  


O   B   W   Ó   D  
Szkoły Podstawowej nr 36 w   Bytomiu w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,  
ul. Siemiradzkiego 9  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Stefana Batorego – numery wszystkie  

2.   ul. Chłodna – numery wszystkie  

3.   ul. Fryderyka Chopina – numery wszystkie  

4.   ul. Ignacego Chrzanowskiego – numery nieparzyste od 1c do końca  

5.   ul. Ignacego Chrzanowskiego – numery parzyste od 2   do końca  

6.   ul. Adama Didura – numery wszystkie  

7.   ul. Karola Estreichera – numery wszystkie  

8.   ul. Wincentego Janasa – numery wszystkie  

9.   ul. Jana Kasprowicza – numery wszystkie  

10.   ul. Kazimierza Wielkiego – numery wszystkie  

11.   ul. Józefa Ligęzy – numery wszystkie  

12.   ul. Jacka Malczewskiego – numery wszystkie  

13.   ul. Porucznika Serafina Myśliwca – numery wszystkie  

14.   ul. Generała Niedźwiadka-Okulickiego – numery wszystkie  

15.   ul. Obozowa – numery wszystkie  

16.   ul. Stanisława Olejniczaka – numery wszystkie  

17.   ul. Elizy Orzeszkowej – numery wszystkie  

18.   ul. Pilotów – numery wszystkie  

19.   ul. Pionierów – numery wszystkie  

20.   ul. Przemysłowa – numery wszystkie  

21.   ul. Kazimierza Pułaskiego – numery wszystkie  

22.   ul. Rajska – numery wszystkie  

23.   ul. Mikołaja Reja – numery wszystkie  

24.   ul. Tadeusza Rejtana – numery wszystkie  

25.   ul. Robotnicza – numery wszystkie  

26.   ul. Ireny Sendlerowej – numery wszystkie  

27.   ul. Henryka Siemiradzkiego – numery wszystkie  

28.   ul. Składowa – numery wszystkie  

29.   ul. Marii Skłodowskiej-Curie – numery wszystkie  

30.   ul. Ludwika Solskiego – numery wszystkie  

31.   ul. Towarowa – numery wszystkie  

32.   ul. Łukasza Wallisa – numery wszystkie  

33.   ul. Wrocławska – numery parzyste od 4   do 62  

34.   ul. Leona Wyczółkowskiego – numery wszystkie  

35.   ul. Stanisława Wyspiańskiego – numery wszystkie  

36.   ul. Zygmunta Starego – numery wszystkie  

37.   ul. Żwirki i   Wigury – numery wszystkie  


O B W   Ó D  
Szkoły Podstawowej nr 43 w   Bytomiu, ul. Suchogórska 98,  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Batalionów Chłopskich – numery wszystkie  

2.   ul. Boczna – numery wszystkie  

3.   ul. Bolesława Śmiałego – numery wszystkie  

4.   ul. Bytomska – numery wszystkie  

5.   ul. Bronisława Czecha – numery wszystkie  

6.   ul. Konstantego Damrota – numery wszystkie  

7.   ul. Dąbrówki – numery wszystkie  

8.   ul. Ksawerego Dunikowskiego – numery wszystkie  

9.   ul. Gajowa – numery wszystkie  

10.   ul. Głogowska – numery wszystkie  

11.   ul. Witolda Gombrowicza – numery wszystkie  

12.   ul. Jana Gutenberga – numery wszystkie  

13.   ul. Jagodnik – numery wszystkie  

14.   pl. Jana – numery wszystkie  

15.   ul. Jasna – numery wszystkie  

16.   ul. Kaczmarczyków – numery wszystkie  

17.   ul. Jonasza Kofty – numery wszystkie  

18.   ul. Koksowa – numery wszystkie  

19.   ul. Tadeusza Kościuszki – numery wszystkie  

20.   ul. Krzemienia – numery wszystkie  

21.   ul. Krzyżowa Góra – numery wszystkie  

22.   ul. Ku Duklom – numery wszystkie  

23.   ul. Mieszka I   – numery wszystkie  

24.   ul. Musioła – numery wszystkie  

25.   ul. Nadziei – numery wszystkie  

26.   ul. Osikowa – numery wszystkie  

27.   ul. Jerzego Ossolińskiego – numery wszystkie  

28.   ul. Paczyńska – numery wszystkie  

29.   ul. Ignacego Paderewskiego – numery wszystkie  

30.   ul. PCK – numery wszystkie  

31.   ul. Piastów Śląskich – numery wszystkie  

32.   ul. Planeta – numery wszystkie  

33.   ul. Pochyła – numery wszystkie  

34.   ul. Podleśna – numery wszystkie  

35.   ul. Pokoju – numery wszystkie  

36.   ul. Powstańców – numery wszystkie  

37.   ul. Przyjemna – numery wszystkie  

38.   ul. Ptakowicka – numery wszystkie  

39.   ul. Radosna – numery wszystkie  

40.   ul. Rokitnicka – numery wszystkie  

41.   ul. Sportowa – numery wszystkie  

42.   ul. Stolarzowicka – numery parzyste i   nieparzyste od 177 do końca  

43.   ul. Suchogórska – numery wszystkie  

44.   ul. Edwarda Szymkowiaka – numery wszystkie  

45.   ul. Tęczowa – numery wszystkie  

46.   pl. Stanisława Witkiewicza – numery wszystkie  

47.   ul. Jana Wróbla – numery wszystkie  

48.   ul. Wrzosowa – numery wszystkie  

49.   ul. Alfonsa Zgrzebnioka – numery wszystkie  

50.   ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – numery wszystkie  

51.   ul. Żołnierska – numery wszystkie  


O B W   Ó D  

Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona Kruczkowskiego w   Bytomiu, ul. Prusa 10,  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Józefa Chełmońskiego – numery nieparzyste od 13 do 37  

2.   ul. Józefa Chełmońskiego – numery parzyste od 18 do 22  

3.   ul. Jana Cybisa – numery wszystkie  

4.   ul. Stefana Czarnieckiego – numery wszystkie  

5.   ul. Aleksandra Fredry – numery wszystkie  

6.   ul. Józefa Gallusa – numery wszystkie  

7.   ul. Artura Grottgera – numery wszystkie  

8.   ul. Gwarecka – numery wszystkie  

9.   ul. Kamieńska – numery wszystkie  

10.   ul. Kędzierzyńska – numery wszystkie  

11.   ul. Juliusza Kossaka – numery parzyste od 18 do 28  

12.   ul. Juliusza Kossaka – numery nieparzyste od 13 do 25  

13.   ul. Krucza – numery wszystkie  

14.   ul. Kruszcowa – numery wszystkie  

15.   ul. Kwiatowa – numery wszystkie  

16.   ul. Adama Mickiewicza – numery wszystkie  

17.   ul. Orląt Lwowskich – numery nieparzyste od 1   do 15  

18.   ul. Orląt Lwowskich – numery parzyste od 2   do 12b  

19.   ul. Oświęcimska – numery wszystkie  

20.   ul. Powstańców Śląskich – numery wszystkie  

21.   ul. Północna – numery wszystkie  

22.   ul. Bolesława Prusa – numery parzyste od 2   do 26  

23.   ul. Bolesława Prusa – numery nieparzyste od 1   do 15  

24.   ul. Józefa Rudzkiego – numery wszystkie  

25.   ul. Sandomierska – numery wszystkie  

26.   ul. Słoneczna – numery wszystkie  

27.   ul. Leopolda Staffa – numery wszystkie  

28.   pl. Karin Stanek – numery wszystkie  

29.   ul. Stawowa – numery wszystkie  

30.   ul. Księdza Józefa Szafranka – numery wszystkie  

31.   ul. Towarzyska – numery wszystkie  

32.   ul. Tramwajarzy – numery wszystkie  

33.   ul. Ułańska – numery wszystkie  

34.   ul. Wesoła – numery wszystkie  

35.   ul. Stanisława Witczaka – numery nieparzyste od 79 do końca  

36.   pl. Wojska Polskiego – numery wszystkie  

37.   ul. Zielona – numery wszystkie  


O B W   Ó D  
Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w   Bytomiu, ul. Reptowska 86,  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Norberta Barlickiego – numery wszystkie  

2.   ul. Bławatkowa – numery wszystkie  

3.   ul. Brzask – numery wszystkie  

4.   ul. Chłopska – numery wszystkie  

5.   ul. Droga Tomasza – numery wszystkie  

6.   ul. Droga Ewy – numery wszystkie  

7.   ul. Alojzego Felińskiego – numery wszystkie  

8.   ul. Gruntowa – numery wszystkie  

9.   ul. Kasztanowa – numery wszystkie  

10.   ul. Lipowa – numery wszystkie  

11.   ul. Michaloka – numery wszystkie  

12.   ul. Nowa – numery wszystkie  

13.   ul. Opolska – numery wszystkie  

14.   ul. Reptowska – numery parzyste i   nieparzyste od 21 do 86  

15.   ul. Samotna – numery wszystkie  

16.   ul. Stolarzowicka – numery parzyste i   nieparzyste od 19 do 108  

17.   ul. Zjednoczenia – numery wszystkie  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/392/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 marca 2012 r.

Niniejsza zmiana dotyczy zmiany treści załącznika do uchwały nr XLIII/573/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 25 lutego 2009 roku.  

Zmiana treści załącznika obejmuje obwody następujących szkół podstawowych:  

-   Szkoły Podstawowej nr 5   im. Poli Maciejewskiej w   Bytomiu, al. Legionów 6,   poprzez dopisanie do   ulicy Strzelców Bytomskich numeru porządkowego 1,  

-   Szkoły Podstawowej nr 6   im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, ul. Królowej Jadwigi 2, poprzez dopisanie do ul. Stanisława Witczaka numeru porządkowego 4,  

-   Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara, ul. Reptowska 86, poprzez wykreślenie  
ul. Józefa Nickla - numery wszystkie,  

-   Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Matki Ewy 9,   poprzez dopisanie ul. Józefa Nickla - numery wszystkie,  

-   Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Suchogórska 98, poprzez dopisanie ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – numery wszystkie, ul. Edwarda Szymkowiaka – numery wszystkie,  

-   Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona Kruczkowskiego, ul. Prusa 10, poprzez dopisanie  
pl. Karin Stanek – numery wszystkie.  

Zmiany w   obwodach Szkoły Podstawowej nr 5   i Szkoły Podstawowej nr 6   dotyczą jedynie dodania pojedynczych numerów do ww. ulic, w   związku z   zawiadomieniami otrzymanymi z   Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w   Bytomiu o   nadaniu numerów nowym budynkom.  

Zmiana obwodu Szkoły Podstawowej nr 43 dotyczy dopisania dwóch nowo powstałych ulic:  
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – numery wszystkie oraz ul. Edwarda Szymkowiaka – numery wszystkie.  

Zmiana obwodu Szkoły Podstawowej nr 46 polega na dopisaniu pl. Karin Stanek.  

Największa zmiana dotyczy obwodów Szkoły Podstawowej nr 33 i   Szkoły Podstawowej nr 54  
im. Wacława Kuchara poprzez przeniesienie ulicy Józefa Nickla – numery wszystkie z   obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 33. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w   obydwu szkołach. Analiza stanu organizacyjnego szkół funkcjonujących w   Miechowicach wykazała, że Szkoła Podstawowa nr 33 wykorzystana jest w   około 50 %, natomiast wykorzystanie miejsc uczniowskich w   Szkole Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara kształtuje się na poziomie około 100 %. Zaproponowana zmiana wpłynie na proporcjonalne wykorzystanie miejsc w   szkołach podstawowych w   Bytomiu-Miechowicach, przy zachowaniu zasady określonej w   art. 17 ust. 2   ustawy o   systemie oświaty, tj.   nieprzekraczania drogi dziecka z   miejsca zamieszkania do szkoły: 3   km – w   przypadku uczniów klas I   - IV, 4   km – w   przypadku uczniów klas V - VI.  

Biorąc pod uwagę przedstawioną poniżej analizę wykorzystania miejsc w   szkołach podstawowych w   Bytomiu-Miechowicach w   kolejnych latach szkolnych, należy zwrócić uwagę na   zagęszczenie uczniów w   Szkole Podstawowej nr 54 w   roku szkolnym 2014/2015, które spowoduje konieczność wprowadzenia zmianowości.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »