| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/392/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/573/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.   U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  
art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się treść załącznika do uchwały nr XLIII/573/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 25   lutego 2009 r. w   sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom, zmienionej uchwałą nr LII/748/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 30 września 2009 roku.  

§   2.   1.   Zmiany dotyczą obwodów szkół podstawowych:  

1)   Szkoły Podstawowej nr 5   im. Poli Maciejewskiej w   Bytomiu, al. Legionów 6;  

2)   Szkoły Podstawowej nr 6   im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w   Bytomiu,  
ul. Królowej Jadwigi 2;  

3)   Szkoły Podstawowej nr 9   im. Adama Mickiewicza w   Bytomiu, ul. Matejki 15;  

4)   Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w   Bytomiu, ul. Armii Krajowej 40;  

3)   Szkoły Podstawowej nr 33 w   Bytomiu, ul. Matki Ewy 9;  

5)   Szkoły Podstawowej nr 36 w   Bytomiu w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul.   Siemiradzkiego 9;  

6)   Szkoły Podstawowej nr 43 w   Bytomiu, ul. Suchogórska 98;  

7)   Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona Kruczkowskiego w   Bytomiu, ul. Prusa 10;  

8)   Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w   Bytomiu, ul. Reptowska 86.  

2.   Pozostałe obwody szkół podstawowych w   Bytomiu pozostają bez zmian.  

§   3.   Jednolity wykaz ulic w   obwodach szkół podstawowych, wymienionych w   § 2   ust. 1   stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/392/12    
Rady Miejskiej w   Bytomiu    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

WYKAZ ZMIENIONYCH OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA BYTOMIA  

O   B W   Ó   D  
Szkoły Podstawowej nr 5   im. Poli Maciejewskiej w   Bytomiu, al. Legionów 6  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Akacjowa – numery wszystkie  

2.   al. Legionów – numery wszystkie  

3.   Alejka Marka – numery wszystkie  

4.   ul. Teodora Axentowicza – numery wszystkie  

5.   ul. Cegielniana – numery wszystkie  

6.   ul. Ignacego Chrzanowskiego – numery nieparzyste 1, 1a, 1b  

7.   ul. Michała Drzymały – numery wszystkie  

8.   ul. Dworska – numery wszystkie  

9.   ul. Juliana Fałata – numery wszystkie  

10.   ul. Grabowa – numery wszystkie  

11.   ul. Jaworowa – numery wszystkie  

12.   ul. Jana Kasperka – numery wszystkie  

13.   ul. Klonowa – numery wszystkie  

14.   ul. Kolejowa – numery wszystkie  

15.   ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego – numery wszystkie  

16.   pl. Kazimierza Kruczkowskiego – numery wszystkie  

17.   ul. Juliusza Ligonia – numery wszystkie  

18.   ul. Gustawa Morcinka – numery wszystkie  

19.   ul. Księdza Franciszka Nawrota – numery wszystkie  

20.   ul. Odrzańska – numery wszystkie  

21.   ul. Parkowa – numery wszystkie  

22.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery parzyste od 2a do 4b  

23.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery nieparzyste od 1   do 11  

24.   ul. Powstańców Warszawskich – numery nieparzyste od 33 do końca  

25.   ul. Powstańców Warszawskich – numery parzyste od 34 do końca  

26.   pl. Rodła – numery wszystkie  

27.   ul. Strzelców Bytomskich – numery parzyste od 2   do 46  

28.   ul. Strzelców Bytomskich – numery nieparzyste od 1   do 51  

29.   pl. Władysława Targalskiego – numery wszystkie  

30.   ul. Piotra Woźniaka – numery wszystkie  

31.   ul. Wrocławska – numery nieparzyste od 1   do 13  


O B W   Ó D  
Szkoły Podstawowej nr 6   im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w   Bytomiu,  
ul. Królowej Jadwigi 2,   obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   al. Jana Pawła II – numery wszystkie  

2.   ul. Alojzjanów – numery wszystkie  

3.   pl. Świętej Barbary – numery wszystkie  

4.   ul. Brzezińska – numery wszystkie  

5.   ul. Chorzowska – numery nieparzyste od 1   do 13  

6.   ul. Chorzowska – numery parzyste od 2   do 8  

7.   ul. Floriańska – numery wszystkie  

8.   ul. Głęboka – numery wszystkie  

9.   ul. Jana Nikodema Jaronia – numery wszystkie  

10.   ul. Świętej Kingi – numery wszystkie  

11.   ul. Jana Kochanowskiego – numery wszystkie  

12.   ul. Marii Konopnickiej – numery wszystkie  

13.   ul. Kopalniana – numery wszystkie  

14.   ul. Królowej Jadwigi – numery wszystkie  

15.   ul. Piotra Miętkiewicza – numery wszystkie  

16.   ul. Feliksa Musialika – numery wszystkie  

17.   ul. Pszczyńska – numery wszystkie  

18.   ul. Władysława Reymonta – numery wszystkie  

19.   ul. Marii Rodziewiczówny – numery wszystkie  

20.   ul. Siemianowicka – numery wszystkie  

21.   ul. Sienna – numery wszystkie  

22.   ul. Szczęść Boże – numery wszystkie  

23.   ul. Stanisława Witczaka – numery parzyste od 4   do końca  


O   B   W   Ó   D  
Szkoły Podstawowej nr 9   im. Adama Mickiewicza w   Bytomiu, ul. Matejki 15  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   pl. Akademicki – numery parzyste  

2.   pl. Grunwaldzki – numery wszystkie  

3.   pl. Andrzeja Hiolskiego – numery wszystkie  

4.   ul. Katowicka – numery nieparzyste od 33 do końca  

5.   ul. Katowicka – numery parzyste od 30 do końca  

6.   ul. Wojciecha Korfantego – numery wszystkie  

7.   ul. Juliusza Kossaka – numery nieparzyste od 1   do 11  

8.   ul. Juliusza Kossaka – numery parzyste od 2   do 16  

9.   ul. Krakowska – numery nieparzyste od 27 do 31  

10.   ul. Krakowska – numery parzyste od 8   do końca  

11.   ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza – numery wszystkie  

12.   ul. Jana Matejki – numery wszystkie  

13.   ul. Karola Miarki – numery nieparzyste od 19 do końca  

14.   ul. Karola Miarki – numery parzyste od 16 do końca  

15.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery nieparzyste od 71 do końca  

16.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery parzyste od 70 do końca  

17.   ul. Podgórna – numery nieparzyste od 1   do 9  

18.   ul. Sokoła– numery wszystkie  

19.   ul. Staromiejska – numery wszystkie  

20.   ul. Szkolna – numery wszystkie  

21.   ul. Stanisława Witczaka – numery nieparzyste od 5   do 73  

22.   ul. Ludwika Zamenhofa – numery wszystkie  

23.   ul. Stefana Żeromskiego – numery nieparzyste od 29 do końca  

24.   ul. Stefana Żeromskiego – numery parzyste od 42 do końca  


O   B   W   Ó   D  
Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w   Bytomiu, ul. Armii Krajowej 40  
obowiązujący od 1   września 2012 r.    
 

1.   ul. Mikołaja Adamka – numery wszystkie  

2.   ul. Apteczna – numery wszystkie  

3.   ul. Armii Krajowej – numery wszystkie  

4.   ul. Astrów – numery wszystkie  

5.   ul. Bernardyńska – numery wszystkie  

6.   ul. Bratków – numery wszystkie  

7.   ul. Świętych Cyryla i   Metodego – numery wszystkie  

8.   ul. Fabryczna – numery wszystkie  

9.   ul. Górnośląska – numery wszystkie  

10.   ul. Jałowcowa – numery wszystkie  

11.   ul. Jodłowa – numery wszystkie  

12.   ul. Kolonia Zygmunt – numery wszystkie  

13.   ul. Konwalii – numery wszystkie  

14.   ul. Krótka – numery wszystkie  

15.   ul. Krzyżowa – numery wszystkie  

16.   ul. Joachima Lelewela – numery wszystkie  

17.   ul. Ludowa – numery wszystkie  

18.   ul. Łagiewnicka – numery wszystkie  

19.   ul. Ostatnia – numery wszystkie  

20.   ul. Palińskiego – numery wszystkie  

21.   ul. Świętego Piotra – numery wszystkie  

22.   ul. Prosta – numery wszystkie  

23.   ul. Pszczelna – numery wszystkie  

24.   ul. Mieczysława Romanowskiego – numery wszystkie  

25.   ul. Różana – numery wszystkie  

26.   ul. Rudna – numery wszystkie  

27.   ul. Spacerowa – numery wszystkie  

28.   ul. Stokrotek – numery wszystkie  

29.   pl. Witolda Szalonka – numery wszystkie  

30.   ul. Szyby Rycerskie – numery wszystkie  

31.   ul. Księdza Piotra Ściegiennego – numery wszystkie  

32.   ul. Świętochłowicka – numery wszystkie  

33.   ul. Świętojańska – numery wszystkie  

34.   ul. Tulipanów – numery wszystkie  

35.   ul. Warzywna – numery wszystkie  

36.   ul. Gabrieli Zapolskiej – numery wszystkie  

37.   ul. Księdza Feliksa Zielińskiego – numery wszystkie  

38.   ul. Stanisława Żółkiewskiego – numery wszystkie  


O B W   Ó D  
Szkoły Podstawowej nr 33 w   Bytomiu, ul. Matki Ewy 9,  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. 8   Marca – numery wszystkie  

2.   ul. Generała Władysława Andersa – numery nieparzyste od 11 do końca  

3.   ul. Generała Władysława Andersa – numery parzyste od 2b do końca  

4.   ul. Alberta – numery wszystkie  

5.   ul. Adama Asnyka – numery wszystkie  

6.   ul. Bluszczowa – numery wszystkie  

7.   ul. Wojciecha Bogusławskiego – numery wszystkie  

8.   ul. Księdza Norberta Bończyka – numery wszystkie  

9.   ul. Bukowa – numery wszystkie  

10.   ul. Cisowa – numery wszystkie  

11.   ul. Ludwika Chroboka – numery wszystkie  

12.   ul. Daleka – numery wszystkie  

13.   ul. Generała Henryka Dąbrowskiego – numery wszystkie  

14.   ul. Edwarda Dembowskiego – numery wszystkie  

15.   ul. Dębowa – numery wszystkie  

16.   ul. Jana Długosza – numery wszystkie  

17.   ul. Dolna – numery wszystkie  

18.   ul. Emanuela Drobczyka – numery wszystkie  

19.   ul. Jana Dzierżonia – numery wszystkie  

20.   ul. Elektrownia – numery wszystkie  

21.   ul. Józefa Elsnera – numery wszystkie  

22.   ul. Energetyki – numery wszystkie  

23.   ul. Feliksa – numery wszystkie  

24.   ul. Francuska – numery wszystkie  

25.   ul. Księdza Jana Frenzla – numery wszystkie  

26.   ul. Pawła Gołąbka – numery wszystkie  

27.   ul. Hutnicza – numery wszystkie  

28.   ul. Jaskółcza – numery wszystkie  

29.   ul. Jaśminowa – numery wszystkie  

30.   ul. Jesionowa – numery wszystkie  

31.   ul. Józefa Nickla – numery wszystkie  

32.   ul. Karbowska – numery wszystkie  

33.   ul. Leszczynowa – numery wszystkie  

34.   ul. Leśnictwo – numery wszystkie  

35.   ul. Józefa Łaszczyka – numery wszystkie  

36.   ul. Matki Ewy – numery wszystkie  

37.   ul. Niska – numery wszystkie  

38.   pl. Niepodległości – numery wszystkie  

39.   ul. Ogrodowa – numery wszystkie  

40.   ul. Olchowa – numery wszystkie  

41.   ul. Pogodna – numery wszystkie  

42.   ul. Przelotowa – numery wszystkie  

43.   ul. Racjonalizatorów – numery wszystkie  

44.   ul. Relaksowa – numery wszystkie  

45.   ul. Reptowska – numery parzyste od 2   do 16a  

46.   ul. Reptowska – numery nieparzyste od 1   do 19  

47.   ul. Rolna – numery wszystkie  

48.   ul. Skośna – numery wszystkie  

49.   pl. Słoneczny – numery wszystkie  

50.   ul. Stara – numery wszystkie  

51.   ul. Stolarzowicka – numery parzyste i   nieparzyste od 2a do 15  

52.   ul. Stroma – numery wszystkie  

53.   ul. Wincentego Styczyńskiego – numery wszystkie  

54.   pl. Szpitalny – numery wszystkie  

55.   ul. Szyb Zachodni – numery wszystkie  

56.   ul. Świerkowa – numery wszystkie  

57.   ul. Warszawska – numery wszystkie  

58.   ul. Wąska – numery wszystkie  

59.   ul. Wiązowa – numery wszystkie  

60.   ul. Henryka Wieniawskiego – numery wszystkie  

61.   ul. Wierzbowa – numery wszystkie  

62.   ul. Wiosny Ludów – numery wszystkie  

63.   ul. Wiśniowa – numery wszystkie  

64.   ul. Włodarska – numery wszystkie  

65.   ul. Wodna – numery wszystkie  

66.   ul. Antoniego Wolnego – numery wszystkie  

67.   ul. Wysoka – numery wszystkie  

68.   ul. Zamkowa – numery wszystkie  

69.   ul. Zgody – numery wszystkie  


O   B   W   Ó   D  
Szkoły Podstawowej nr 36 w   Bytomiu w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,  
ul. Siemiradzkiego 9  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Stefana Batorego – numery wszystkie  

2.   ul. Chłodna – numery wszystkie  

3.   ul. Fryderyka Chopina – numery wszystkie  

4.   ul. Ignacego Chrzanowskiego – numery nieparzyste od 1c do końca  

5.   ul. Ignacego Chrzanowskiego – numery parzyste od 2   do końca  

6.   ul. Adama Didura – numery wszystkie  

7.   ul. Karola Estreichera – numery wszystkie  

8.   ul. Wincentego Janasa – numery wszystkie  

9.   ul. Jana Kasprowicza – numery wszystkie  

10.   ul. Kazimierza Wielkiego – numery wszystkie  

11.   ul. Józefa Ligęzy – numery wszystkie  

12.   ul. Jacka Malczewskiego – numery wszystkie  

13.   ul. Porucznika Serafina Myśliwca – numery wszystkie  

14.   ul. Generała Niedźwiadka-Okulickiego – numery wszystkie  

15.   ul. Obozowa – numery wszystkie  

16.   ul. Stanisława Olejniczaka – numery wszystkie  

17.   ul. Elizy Orzeszkowej – numery wszystkie  

18.   ul. Pilotów – numery wszystkie  

19.   ul. Pionierów – numery wszystkie  

20.   ul. Przemysłowa – numery wszystkie  

21.   ul. Kazimierza Pułaskiego – numery wszystkie  

22.   ul. Rajska – numery wszystkie  

23.   ul. Mikołaja Reja – numery wszystkie  

24.   ul. Tadeusza Rejtana – numery wszystkie  

25.   ul. Robotnicza – numery wszystkie  

26.   ul. Ireny Sendlerowej – numery wszystkie  

27.   ul. Henryka Siemiradzkiego – numery wszystkie  

28.   ul. Składowa – numery wszystkie  

29.   ul. Marii Skłodowskiej-Curie – numery wszystkie  

30.   ul. Ludwika Solskiego – numery wszystkie  

31.   ul. Towarowa – numery wszystkie  

32.   ul. Łukasza Wallisa – numery wszystkie  

33.   ul. Wrocławska – numery parzyste od 4   do 62  

34.   ul. Leona Wyczółkowskiego – numery wszystkie  

35.   ul. Stanisława Wyspiańskiego – numery wszystkie  

36.   ul. Zygmunta Starego – numery wszystkie  

37.   ul. Żwirki i   Wigury – numery wszystkie  


O B W   Ó D  
Szkoły Podstawowej nr 43 w   Bytomiu, ul. Suchogórska 98,  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Batalionów Chłopskich – numery wszystkie  

2.   ul. Boczna – numery wszystkie  

3.   ul. Bolesława Śmiałego – numery wszystkie  

4.   ul. Bytomska – numery wszystkie  

5.   ul. Bronisława Czecha – numery wszystkie  

6.   ul. Konstantego Damrota – numery wszystkie  

7.   ul. Dąbrówki – numery wszystkie  

8.   ul. Ksawerego Dunikowskiego – numery wszystkie  

9.   ul. Gajowa – numery wszystkie  

10.   ul. Głogowska – numery wszystkie  

11.   ul. Witolda Gombrowicza – numery wszystkie  

12.   ul. Jana Gutenberga – numery wszystkie  

13.   ul. Jagodnik – numery wszystkie  

14.   pl. Jana – numery wszystkie  

15.   ul. Jasna – numery wszystkie  

16.   ul. Kaczmarczyków – numery wszystkie  

17.   ul. Jonasza Kofty – numery wszystkie  

18.   ul. Koksowa – numery wszystkie  

19.   ul. Tadeusza Kościuszki – numery wszystkie  

20.   ul. Krzemienia – numery wszystkie  

21.   ul. Krzyżowa Góra – numery wszystkie  

22.   ul. Ku Duklom – numery wszystkie  

23.   ul. Mieszka I   – numery wszystkie  

24.   ul. Musioła – numery wszystkie  

25.   ul. Nadziei – numery wszystkie  

26.   ul. Osikowa – numery wszystkie  

27.   ul. Jerzego Ossolińskiego – numery wszystkie  

28.   ul. Paczyńska – numery wszystkie  

29.   ul. Ignacego Paderewskiego – numery wszystkie  

30.   ul. PCK – numery wszystkie  

31.   ul. Piastów Śląskich – numery wszystkie  

32.   ul. Planeta – numery wszystkie  

33.   ul. Pochyła – numery wszystkie  

34.   ul. Podleśna – numery wszystkie  

35.   ul. Pokoju – numery wszystkie  

36.   ul. Powstańców – numery wszystkie  

37.   ul. Przyjemna – numery wszystkie  

38.   ul. Ptakowicka – numery wszystkie  

39.   ul. Radosna – numery wszystkie  

40.   ul. Rokitnicka – numery wszystkie  

41.   ul. Sportowa – numery wszystkie  

42.   ul. Stolarzowicka – numery parzyste i   nieparzyste od 177 do końca  

43.   ul. Suchogórska – numery wszystkie  

44.   ul. Edwarda Szymkowiaka – numery wszystkie  

45.   ul. Tęczowa – numery wszystkie  

46.   pl. Stanisława Witkiewicza – numery wszystkie  

47.   ul. Jana Wróbla – numery wszystkie  

48.   ul. Wrzosowa – numery wszystkie  

49.   ul. Alfonsa Zgrzebnioka – numery wszystkie  

50.   ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – numery wszystkie  

51.   ul. Żołnierska – numery wszystkie  


O B W   Ó D  

Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona Kruczkowskiego w   Bytomiu, ul. Prusa 10,  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Józefa Chełmońskiego – numery nieparzyste od 13 do 37  

2.   ul. Józefa Chełmońskiego – numery parzyste od 18 do 22  

3.   ul. Jana Cybisa – numery wszystkie  

4.   ul. Stefana Czarnieckiego – numery wszystkie  

5.   ul. Aleksandra Fredry – numery wszystkie  

6.   ul. Józefa Gallusa – numery wszystkie  

7.   ul. Artura Grottgera – numery wszystkie  

8.   ul. Gwarecka – numery wszystkie  

9.   ul. Kamieńska – numery wszystkie  

10.   ul. Kędzierzyńska – numery wszystkie  

11.   ul. Juliusza Kossaka – numery parzyste od 18 do 28  

12.   ul. Juliusza Kossaka – numery nieparzyste od 13 do 25  

13.   ul. Krucza – numery wszystkie  

14.   ul. Kruszcowa – numery wszystkie  

15.   ul. Kwiatowa – numery wszystkie  

16.   ul. Adama Mickiewicza – numery wszystkie  

17.   ul. Orląt Lwowskich – numery nieparzyste od 1   do 15  

18.   ul. Orląt Lwowskich – numery parzyste od 2   do 12b  

19.   ul. Oświęcimska – numery wszystkie  

20.   ul. Powstańców Śląskich – numery wszystkie  

21.   ul. Północna – numery wszystkie  

22.   ul. Bolesława Prusa – numery parzyste od 2   do 26  

23.   ul. Bolesława Prusa – numery nieparzyste od 1   do 15  

24.   ul. Józefa Rudzkiego – numery wszystkie  

25.   ul. Sandomierska – numery wszystkie  

26.   ul. Słoneczna – numery wszystkie  

27.   ul. Leopolda Staffa – numery wszystkie  

28.   pl. Karin Stanek – numery wszystkie  

29.   ul. Stawowa – numery wszystkie  

30.   ul. Księdza Józefa Szafranka – numery wszystkie  

31.   ul. Towarzyska – numery wszystkie  

32.   ul. Tramwajarzy – numery wszystkie  

33.   ul. Ułańska – numery wszystkie  

34.   ul. Wesoła – numery wszystkie  

35.   ul. Stanisława Witczaka – numery nieparzyste od 79 do końca  

36.   pl. Wojska Polskiego – numery wszystkie  

37.   ul. Zielona – numery wszystkie  


O B W   Ó D  
Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w   Bytomiu, ul. Reptowska 86,  
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Norberta Barlickiego – numery wszystkie  

2.   ul. Bławatkowa – numery wszystkie  

3.   ul. Brzask – numery wszystkie  

4.   ul. Chłopska – numery wszystkie  

5.   ul. Droga Tomasza – numery wszystkie  

6.   ul. Droga Ewy – numery wszystkie  

7.   ul. Alojzego Felińskiego – numery wszystkie  

8.   ul. Gruntowa – numery wszystkie  

9.   ul. Kasztanowa – numery wszystkie  

10.   ul. Lipowa – numery wszystkie  

11.   ul. Michaloka – numery wszystkie  

12.   ul. Nowa – numery wszystkie  

13.   ul. Opolska – numery wszystkie  

14.   ul. Reptowska – numery parzyste i   nieparzyste od 21 do 86  

15.   ul. Samotna – numery wszystkie  

16.   ul. Stolarzowicka – numery parzyste i   nieparzyste od 19 do 108  

17.   ul. Zjednoczenia – numery wszystkie  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/392/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 marca 2012 r.

Niniejsza zmiana dotyczy zmiany treści załącznika do uchwały nr XLIII/573/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 25 lutego 2009 roku.  

Zmiana treści załącznika obejmuje obwody następujących szkół podstawowych:  

-   Szkoły Podstawowej nr 5   im. Poli Maciejewskiej w   Bytomiu, al. Legionów 6,   poprzez dopisanie do   ulicy Strzelców Bytomskich numeru porządkowego 1,  

-   Szkoły Podstawowej nr 6   im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, ul. Królowej Jadwigi 2, poprzez dopisanie do ul. Stanisława Witczaka numeru porządkowego 4,  

-   Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara, ul. Reptowska 86, poprzez wykreślenie  
ul. Józefa Nickla - numery wszystkie,  

-   Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Matki Ewy 9,   poprzez dopisanie ul. Józefa Nickla - numery wszystkie,  

-   Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Suchogórska 98, poprzez dopisanie ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – numery wszystkie, ul. Edwarda Szymkowiaka – numery wszystkie,  

-   Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona Kruczkowskiego, ul. Prusa 10, poprzez dopisanie  
pl. Karin Stanek – numery wszystkie.  

Zmiany w   obwodach Szkoły Podstawowej nr 5   i Szkoły Podstawowej nr 6   dotyczą jedynie dodania pojedynczych numerów do ww. ulic, w   związku z   zawiadomieniami otrzymanymi z   Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w   Bytomiu o   nadaniu numerów nowym budynkom.  

Zmiana obwodu Szkoły Podstawowej nr 43 dotyczy dopisania dwóch nowo powstałych ulic:  
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – numery wszystkie oraz ul. Edwarda Szymkowiaka – numery wszystkie.  

Zmiana obwodu Szkoły Podstawowej nr 46 polega na dopisaniu pl. Karin Stanek.  

Największa zmiana dotyczy obwodów Szkoły Podstawowej nr 33 i   Szkoły Podstawowej nr 54  
im. Wacława Kuchara poprzez przeniesienie ulicy Józefa Nickla – numery wszystkie z   obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 33. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w   obydwu szkołach. Analiza stanu organizacyjnego szkół funkcjonujących w   Miechowicach wykazała, że Szkoła Podstawowa nr 33 wykorzystana jest w   około 50 %, natomiast wykorzystanie miejsc uczniowskich w   Szkole Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara kształtuje się na poziomie około 100 %. Zaproponowana zmiana wpłynie na proporcjonalne wykorzystanie miejsc w   szkołach podstawowych w   Bytomiu-Miechowicach, przy zachowaniu zasady określonej w   art. 17 ust. 2   ustawy o   systemie oświaty, tj.   nieprzekraczania drogi dziecka z   miejsca zamieszkania do szkoły: 3   km – w   przypadku uczniów klas I   - IV, 4   km – w   przypadku uczniów klas V - VI.  

Biorąc pod uwagę przedstawioną poniżej analizę wykorzystania miejsc w   szkołach podstawowych w   Bytomiu-Miechowicach w   kolejnych latach szkolnych, należy zwrócić uwagę na   zagęszczenie uczniów w   Szkole Podstawowej nr 54 w   roku szkolnym 2014/2015, które spowoduje konieczność wprowadzenia zmianowości.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »