| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/275/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 18 kwietnia 2012r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

Na podstawie art. 39 ust. 4   oraz art 18 ust 2   pkt 15 ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zmianami) w   związku z   art. 90m ust. 2   i art. 90n ust. 1   ustawy z   dnia 07.09.2004 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późniejszymi zmianami), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 17 poz. 95 z   późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta  


Rada Miasta Knurów  
uchwala, co następuje  

§   1.  

Upoważnić Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Knurowie do prowadzenia postępowania w   sprawach świadczenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, w   tym do wydawania decyzji administracyjnych i   postanowień w   sprawach, o   których mowa w   art. 90m ust. 2   i art. 90n ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 2004 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z   późniejszymi zmianami).  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.  

§   4.  

Traci moc uchwała Nr XVII/256/12 z   dnia 15 lutego 2012 r.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 01.08.2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »