| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   c pkt 1   oraz art. 59 ust. 1, 2   i   ust. 3   ustawy z   dnia 7   września 1991 o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.   U. z   2004r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, pkt. 2, ust. 3   i ust 4. ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i   przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami społecznymi i   pozarządowymi  

Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej  
uchwala:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w   Kuźni Raciborskiej przy ul.   Piaskowej 28.  

§   2.   Stosownie do art. 59 ust. 3   ustawy z   dnia 7   września 1991 o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.   U.   z   2004r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Gmina Kuźnia Raciborska, z   wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Kuratorowi Oświaty w   Katowicach, w   terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.  

§   3.   Pracownicy zlikwidowanej szkoły stają się pracownikami Gimnazjum w   Kuźni Raciborskiej przy ul.   Piaskowej 28.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XIV/165/2012 Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej z   dnia 26 stycznia 2012 r. w   sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w   Kuźni Raciborskiej przy ul.   Piaskowej 28.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »