| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/196/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum i zespołach szkolno - przedszkolnych oraz zasad zwolnień z realizacji tych zajęć

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 , art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami ) oraz art.42 ust. 7 pkt. 2 i art. 91d pkt.1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku , poz. 674 ze zmianami ) Rada Gminy Psary uchwala :

§ 1. Określić począwszy od roku szkolnego 2012/2013 zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , o których mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz zasady udzielania zwolnień z ich realizacji dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum i zespołach szkolno - przedszkolnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/269/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , o których mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum oraz zasad zwolnień z realizacji tych zajęć .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Załącznik do Uchwały Nr XVII/196/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/196/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22.03.2012r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Ufnal

Psycholog, HR konsultant, PCC ICF Coach. Psycholog ze specjalizacją w zakresie Psychologii Organizacji i Zarządzania oraz Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej. Ekspert w obszarze coachingu kariery oraz outplacementu. Zajmuje się tematami dotyczącymi równowagi praca-życie, wypaleniem zawodowym, nadmiernym stresem związanym ze środowiskiem pracy. Posiada ogromne doświadczenie w konsultingu w ramach projektów z zakresu: zarządzanie talentami, outplacement, antymobbing, diagnoza i budowa modeli kompetencyjnych, AC/DC, badanie klimatu organizacyjnego i zaangażowania pracowników. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »