| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/28/161/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu, nadanego uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/51/277/2009 z dnia 28 maja 2009 r

Na podstawie : art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 149, poz.887, ze zm.)  

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadzić zmianę do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Suszcu polegającą na: §1 pkt.3 statutu otrzymuje brzmienie : „3. Ośrodek działa w   oparciu o   przepisy:  

a)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej,  

b)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych,  

c)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów , d) ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

d)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

e)   ustawy dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

f)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym,  

g)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych,  

h)   ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości,  

i)   niniejszego statutu.”  

§   2.   Pozostała treść statutu nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Dankowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »