| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/28/161/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu, nadanego uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/51/277/2009 z dnia 28 maja 2009 r

Na podstawie : art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 149, poz.887, ze zm.)  

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadzić zmianę do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Suszcu polegającą na: §1 pkt.3 statutu otrzymuje brzmienie : „3. Ośrodek działa w   oparciu o   przepisy:  

a)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej,  

b)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych,  

c)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów , d) ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

d)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

e)   ustawy dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

f)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym,  

g)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych,  

h)   ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości,  

i)   niniejszego statutu.”  

§   2.   Pozostała treść statutu nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »