| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/184/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2012 roku zmienionej uchwałą Nr XII/147/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 12, art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym ( Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz.1682 ), art. 28 § 4, art. 47 § 4   a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Zbrosławice  
uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XI/108/11 Rady Gminy Zbrosławice z   dnia 29 listopada 2011 r. w   sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i   wynagradzania za inkaso w   2012 roku zmienionej uchwałą Nr XII/147/11 Rady Gminy Zbrosławice z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   § 2   ust. 2   pkt 2   otrzymuje nowe brzmienie o   treści:  

" 2) Lilianna Glagla w   Świętoszowicach."  

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w   sołectwach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Fels

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »