| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/184/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2012 roku zmienionej uchwałą Nr XII/147/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 12, art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym ( Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz.1682 ), art. 28 § 4, art. 47 § 4   a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Zbrosławice  
uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XI/108/11 Rady Gminy Zbrosławice z   dnia 29 listopada 2011 r. w   sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i   wynagradzania za inkaso w   2012 roku zmienionej uchwałą Nr XII/147/11 Rady Gminy Zbrosławice z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   § 2   ust. 2   pkt 2   otrzymuje nowe brzmienie o   treści:  

" 2) Lilianna Glagla w   Świętoszowicach."  

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w   sołectwach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Fels

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »