| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Bielskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 marca 2012r.

do Porozumienia nr 118/KT/2009 zawartego w dniu 19.06.2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Bielskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego  

Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego  

zwanym dalej „Przekazującym”  

a Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach :  

Andrzej Płonka - Starosta  

Stanisław Pięta - Członek Zarządu  

zwanym dalej „Przejmującym”  

o następującej treści :  

§   1.  

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany określonego powyżej Porozumienia polegającej na wprowadzeniu do § 3   punktu „4e” o   następującym brzmieniu: „W roku 2012 Powiat otrzyma dodatkowe środki finansowe w   kwocie 200.000 zł na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Bielskiego. Rozliczenie tej dotacji wymaga przedłożenia faktur potwierdzonych za zgodność z   oryginałem, celem potwierdzenia dokonania poniesionych wydatków związanych z   zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich."  

§   2.  

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Aneks został sporządzony w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Strona Przekazująca                                                                                                                                                                                                                                                                                   Strona Przejmująca  

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

STAROSTA  


Andrzej   Płonka


CZŁONEK ZARZĄDU  


Stanisław   Pięta

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »