| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Bielskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 marca 2012r.

do Porozumienia nr 118/KT/2009 zawartego w dniu 19.06.2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Bielskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego  

Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego  

zwanym dalej „Przekazującym”  

a Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach :  

Andrzej Płonka - Starosta  

Stanisław Pięta - Członek Zarządu  

zwanym dalej „Przejmującym”  

o następującej treści :  

§   1.  

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany określonego powyżej Porozumienia polegającej na wprowadzeniu do § 3   punktu „4e” o   następującym brzmieniu: „W roku 2012 Powiat otrzyma dodatkowe środki finansowe w   kwocie 200.000 zł na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Bielskiego. Rozliczenie tej dotacji wymaga przedłożenia faktur potwierdzonych za zgodność z   oryginałem, celem potwierdzenia dokonania poniesionych wydatków związanych z   zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich."  

§   2.  

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Aneks został sporządzony w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Strona Przekazująca                                                                                                                                                                                                                                                                                   Strona Przejmująca  

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

STAROSTA  


Andrzej   Płonka


CZŁONEK ZARZĄDU  


Stanisław   Pięta

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »