| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zwanej dalej „funduszem zdrowotnym”, określa corocznie uchwała budżetowa.

§ 2.

1. Pomoc zdrowotna, o której mowa w § 1 udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej przyznawane jest osobie w związku z:

1) Przewlekłą chorobą.

2) Długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu.

3) Nieszczęśliwym wypadkiem, zdarzeniem losowym, wskutek którego wymagają leczenia specjalistycznego.

4) Zakupem sprzętu do rehabilitacji, korekcji, umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do przeprowadzenia zalecanego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji.

§ 3.

1. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Wójt Gminy, który przyznaje świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składane są przez nauczycieli w szkole (w przedszkolu) , w której są zatrudnieni w terminie do 31 października. Wniosek w imieniu nauczyciela może złożyć dyrektor szkoły (przedszkola).

3. Wnioski nauczycieli są opiniowane przez dyrektora szkoły (przedszkola).

4. Do wniosku winno być dołączone:

1) Zaświadczenie lekarza potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej lub potwierdzające pobyt w szpitalu, lub

2) Dokumenty potwierdzające koszty poniesione w związku z leczeniem.

5. Dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przekazuje wnioski Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Ze świadczenia z funduszu zdrowotnego nauczyciel może skorzystać raz w roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być udzielona dwa razy w roku kalendarzowym, a także z pominięciem terminów, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, świadczenie z funduszu zdrowotnego może otrzymać w jednej, wskazanej przez siebie szkole.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »