| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zwanej dalej „funduszem zdrowotnym”, określa corocznie uchwała budżetowa.

§ 2.

1. Pomoc zdrowotna, o której mowa w § 1 udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej przyznawane jest osobie w związku z:

1) Przewlekłą chorobą.

2) Długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu.

3) Nieszczęśliwym wypadkiem, zdarzeniem losowym, wskutek którego wymagają leczenia specjalistycznego.

4) Zakupem sprzętu do rehabilitacji, korekcji, umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do przeprowadzenia zalecanego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji.

§ 3.

1. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Wójt Gminy, który przyznaje świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składane są przez nauczycieli w szkole (w przedszkolu) , w której są zatrudnieni w terminie do 31 października. Wniosek w imieniu nauczyciela może złożyć dyrektor szkoły (przedszkola).

3. Wnioski nauczycieli są opiniowane przez dyrektora szkoły (przedszkola).

4. Do wniosku winno być dołączone:

1) Zaświadczenie lekarza potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej lub potwierdzające pobyt w szpitalu, lub

2) Dokumenty potwierdzające koszty poniesione w związku z leczeniem.

5. Dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przekazuje wnioski Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Ze świadczenia z funduszu zdrowotnego nauczyciel może skorzystać raz w roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być udzielona dwa razy w roku kalendarzowym, a także z pominięciem terminów, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, świadczenie z funduszu zdrowotnego może otrzymać w jednej, wskazanej przez siebie szkole.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »