| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/142/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art.9a ust.15 ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. z   2005r. Nr 180 poz.1493 ze zmianami), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),   Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W Regulaminie Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w   Rodzinie w   Zebrzydowicach zwanym w   dalszej części "Regulaminem" wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 6   ust.1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

1.   W skład grup roboczych wchodzą pracownicy instytucji biorących udział w   posiedzeniach zespołu zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w   szczególnych przepisach prawa i   dotyczących zakresu działania tych instytucji. .

2.   § 6   ust.3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

3.   Grupa robocza może zostać powołana przez przewodniczącego zespołu bądź zastępcę przewodniczącego zespołu:  

1)   w przypadku otrzymania formularza Niebieska Karta A;  

2)   na wniosek członka zespołu. .

3.   § 6   ust.7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

7.   Koordynatorem grupy roboczej jest osoba wyznaczona przez przewodniczącego zespołu bądź zastępcę przewodniczącego. . .

§   2.   W pozostałej części Regulamin pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice  


mgr   Kazimierz   Grygierek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »