| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/384/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Webera 6

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 59 ust. 6   w związku z   art. 5c  
pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz.   2572 z   późn. zm.) w   związku z   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 19 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1206) i   art. 4   ust. 1   oraz art. 8  
i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012 r. przekształca się dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową  
nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Webera 6, o   2     3-letnim cyklu kształcenia, w   trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/384/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 marca 2012 r.

W związku z   wdrażaniem z   dniem 1   września 2012 r. reformy szkolnictwa zawodowego oraz wprowadzeniem zmian w   podstawie programowej kształcenia ogólnego i   zawodowego, w   systemie oświaty zmienia się organizacja kształcenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Jedna z   tych zmian zakłada przekształcenie dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych o   okresie nauczania krótszym niż 3   lata w   trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. Zmiana obejmie wyłącznie uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2012 r. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej będą kontynuować naukę na   dotychczasowych zasadach. Zgodnie z   art. 59 ust. 6   ustawy o   systemie oświaty, w   przypadku przekształcenia szkoły stosuje się odpowiednio przepisy art. 59 ust. 1   - 5   i art. 58 tej ustawy. Stąd, na 6   miesięcy przed terminem przekształcenia, organ prowadzący zawiadomił o   zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. Dokumentacja i   majątek przekształconej szkoły pozostaje w   szkole powstałej w   wyniku przekształcenia.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Mejri

Dorota Mejri – Psycholog, coach, konsultant, trener biznesu. Szkolenia prowadzi od 17 lat. Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania i Marketingu , Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Krakowskiej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt Ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu Organizacyjnego na UŁ. Posiada certyfikaty CoachWise Coaching Essentials oraz CoachWise Mentoring Essentials. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji menedżerskich, efektywności osobistej oraz warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów doradczych, m.in. dla PKO BP S.A. (wprowadzenie i realizacja nowej strategii personalnej), Renault Kiljańczyk (analiza CRM). Jest współrealizatorką projektu standaryzacji obsługi klienta z kilkunastu zakładach energetycznych w Polsce, a także konsultantem i audytorem w zakresie wprowadzania i realizacji standardów obsługi klienta dla PGE Dystrybucja S.A. Przygotowała i zrealizowała projekt coachingu dla kadry menedżerskiej Veolii, którym objęto 26 dyrektorów i kierowników firmy. Osobiście przeprowadziła 10 procesów coachingowych w tym projekcie. Aktywnie uczestniczy w pracach grupy Experiential Educators Europe, prowadząc warsztaty poza granicami Polski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »