| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami), art. 2   i art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 17 poz. 95 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi        zmianami ).  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala:  

§   1.  

1.   Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w   zakresie nauczania, wychowania i   opieki w   wymiarze 5   godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.  

2.   Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze przekraczające wymiar 5   godzin dziennie ustala się opłatę w   wysokości 0,14% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola.  

3.   Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, o   którym mowa w   ust.1   określi umowa cywilnoprawna o   świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a   rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.  

4.   Opłata, o   której mowa w   ust. 2   nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych  
na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).  

§   2.  

1.   W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli oraz żłobka przez dzieci z   rodzin wielodzietnych, opłata o   której mowa w   § 1   ust. 2   ulega obniżeniu o   20% za drugie dziecko z   jednej rodziny oraz o   30% za trzecie i   kolejne dziecko z   jednej rodziny.  

2.                 Obniżenia opłaty, o   której mowa w   ust. 1   dokonuje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych).  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w   Wodzisławiu Śląskim z   dnia 31 marca 2011r. w   sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 01   lipca 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »