| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami), art. 2   i art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 17 poz. 95 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi        zmianami ).  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala:  

§   1.  

1.   Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w   zakresie nauczania, wychowania i   opieki w   wymiarze 5   godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.  

2.   Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze przekraczające wymiar 5   godzin dziennie ustala się opłatę w   wysokości 0,14% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola.  

3.   Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, o   którym mowa w   ust.1   określi umowa cywilnoprawna o   świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a   rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.  

4.   Opłata, o   której mowa w   ust. 2   nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych  
na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).  

§   2.  

1.   W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli oraz żłobka przez dzieci z   rodzin wielodzietnych, opłata o   której mowa w   § 1   ust. 2   ulega obniżeniu o   20% za drugie dziecko z   jednej rodziny oraz o   30% za trzecie i   kolejne dziecko z   jednej rodziny.  

2.                 Obniżenia opłaty, o   której mowa w   ust. 1   dokonuje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych).  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w   Wodzisławiu Śląskim z   dnia 31 marca 2011r. w   sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 01   lipca 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »