| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U.Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art.17 ust.1 pkt.11 oraz art.50 ust.6 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (T.J.: D.U.z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z   późniejszymi zmianami), art.4. ust.1, art.13 pkt.10 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz.1172 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Wyry postanawia:  

§   1.   Dokonać zmian w   uchwale nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z   dnia 27 kwietnia 2005 roku w   sprawie szczegółowych warunków przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w   następujący sposób:  

1.   Paragraf 5   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

"Stawka za 1   godzinę usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Wyrach stanowi 1,3% kwoty najniższej emerytury ustalanej na podstawie ustawy z   dnia 17 grudnia 1998 r. o   emeryturach i   rentach z   Funduszu Ubezpieczeń Społecznych".  

2.   Paragraf 6   ust.2 otrzymuje brzmienie:  

"Opłata za usługi wnoszona będzie w   formie wpłaty na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wyrach w   oparciu o   rozliczenie miesięczne przez osobę, ktora korzysta z   usług, w   terminie do końca każdego miesiąca".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry i   Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wyrach.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wyry  


Andrzej   Wyroba

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »