| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U.Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art.17 ust.1 pkt.11 oraz art.50 ust.6 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (T.J.: D.U.z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z   późniejszymi zmianami), art.4. ust.1, art.13 pkt.10 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz.1172 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Wyry postanawia:  

§   1.   Dokonać zmian w   uchwale nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z   dnia 27 kwietnia 2005 roku w   sprawie szczegółowych warunków przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w   następujący sposób:  

1.   Paragraf 5   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

"Stawka za 1   godzinę usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Wyrach stanowi 1,3% kwoty najniższej emerytury ustalanej na podstawie ustawy z   dnia 17 grudnia 1998 r. o   emeryturach i   rentach z   Funduszu Ubezpieczeń Społecznych".  

2.   Paragraf 6   ust.2 otrzymuje brzmienie:  

"Opłata za usługi wnoszona będzie w   formie wpłaty na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wyrach w   oparciu o   rozliczenie miesięczne przez osobę, ktora korzysta z   usług, w   terminie do końca każdego miesiąca".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry i   Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wyrach.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wyry  


Andrzej   Wyroba

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »