| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/289/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 10a i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art.173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmianę polegającą na skreśleniu dotychczasowego brzmienia Rozdz. IV pkt 1 załącznika do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów-Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 99, poz.1600) i nadaniu mu nowego brzmienia:

,,IV. Komisja Stypendialna

1) W skład Komisji wchodzą:

a) Zastępca Prezydenta Miasta, jako jej przewodniczący,

b) Przewodniczący Rady Miejskiej lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,

c) Naczelnik Wydziału Oświaty lub Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty,

d) Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania lub wyznaczony przez niego radny reprezentujący Komisję Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej,

e) Przewodniczący Komisji Kultury,Rekreacji i Sportu lub wyznaczony przez niego radny reprezentujący Komisję Kultury, Rekreacji i Sportu Rady Miejskiej,

f) trzech doradców metodycznych, w tym doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego,

g) pracownik Wydziału Oświaty jako protokolant bez prawa głosu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »