| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/289/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 10a i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art.173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmianę polegającą na skreśleniu dotychczasowego brzmienia Rozdz. IV pkt 1 załącznika do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów-Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 99, poz.1600) i nadaniu mu nowego brzmienia:

,,IV. Komisja Stypendialna

1) W skład Komisji wchodzą:

a) Zastępca Prezydenta Miasta, jako jej przewodniczący,

b) Przewodniczący Rady Miejskiej lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,

c) Naczelnik Wydziału Oświaty lub Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty,

d) Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania lub wyznaczony przez niego radny reprezentujący Komisję Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej,

e) Przewodniczący Komisji Kultury,Rekreacji i Sportu lub wyznaczony przez niego radny reprezentujący Komisję Kultury, Rekreacji i Sportu Rady Miejskiej,

f) trzech doradców metodycznych, w tym doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego,

g) pracownik Wydziału Oświaty jako protokolant bez prawa głosu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »