| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), do wysokości 180% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w przepisie art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

§ 2. Określić warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), jeżeli dochód osób samotnie gospodarujących lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w § 1 uchwały, według poniższej tabeli:

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie w % ustalony w stosunku do kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu posiłku

1

Powyżej kryterium do 220%

50%

2

Powyżej 220%

100%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/280/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »