| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit. a   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1   pkt. 7   ust. 1a i   ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z   2010r. Nr 102, poz. 651) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustalić wysokość bonifikaty na poziomie 50% ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców.  

2.   Warunkiem przyznania bonifikaty o   której mowa w   ust. 1   jest:  

1)   nabycie lokali przez ich najemców w   latach 2012-2016  

2)   nie ma zaległości w   opłatach za najem  

3)   nie korzystanie z   nabywców lokali, w   okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających wejście w   życie niniejszej uchwały, z   umorzeń należności z   tytułu czynszu lub innych opłat związanych z   korzystaniem z   lokalu  

4)   najemca lub jego małżonek nie posiada:  

a)   prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego  

b)   spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  

c)   prawa własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym  

5)   jednorazowa spłata całej ceny sprzedaży, płatnej nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy przenoszącej własność.  

§   2.   Uchyla się Uchwałę Nr IV/17/2011 z   dnia 2   lutego 2011r. w   sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »