| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a) i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. tekst jednolity z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. tekst jednolity) oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r.)

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

2. Wyrazić zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy w przypadkach gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr LI/335/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »