| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a) i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. tekst jednolity z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. tekst jednolity) oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r.)

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

2. Wyrazić zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy w przypadkach gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr LI/335/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »