| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mstów

z dnia 30 marca 2012r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów

Zgodnie z   § 10 ust. 1   i ust. 2   porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 zawartego w   dniu 23 grudnia 2011 roku pomiędzy Gminą Częstochowa a   Gminą Mstów w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów  

strony Porozumienia:  

Gmina Częstochowa, reprezentowana przez:   Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie – Mariusza Sikorę   , działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy nr NA.077.1.224.2011 z   dnia 10.05.2011 r.  

oraz Gmina Mstów reprezentowana przez:   Wójta - Adama Jakubczaka,  

wprowadzają aneks o   następującej treści:  

§   1.   1.   § 9   ust. 1   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

„1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1   stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.”  

2.   Zmienia się Załącznik Nr 1   wymieniony w   § 3   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku nr 1   do niniejszego aneksu.  

3.   Zmienia się Załącznik Nr 2   wymieniony w   § 5   ust. 1   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku nr 2   do niniejszego aneksu.  

§   2.   Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks do porozumienia sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy Mstów, trzy dla Gminy Częstochowa.  

§   4.   Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie  


Mariusz   Sikora

Wójt Gminy Mstów  


Adam   Jabubczak

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Miasta Częstochowy i Gminy Mstów
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Porozumienia z   dnia 23 grudnia 2011 r. powierzającego Gminie Częstochowa realizację zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów  

Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 1
Miasta Częstochowy i Gminy Mstów
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Porozumienia z   dnia 23 grudnia 2011 r. powierzającego Gminie Częstochowa realizację zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji autobusowej w   Gminie Mstów  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »