| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 10 kwietnia 2012r.

w sprawie współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach (d.p.S 2312)"

§   1.   Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Tarnogórskiej w   Woźnikach (d.p. S 2312) .”  

§   2.   Gmina Woźniki przekaże Powiatowi Lublinieckiemu kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieściatysięcyzłotych) na w/w zadanie w   formie dotacji do dnia 15 listopada 2012 r. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6300.  

§   3.   Rozliczenie dotacji nastąpi po zakończeniu zadania nie później niż do 30 listopada 2012 r.  

§   4.   Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r. Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Woźniki w   terminie do 15 grudnia 2012 r.  

§   5.   Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§   6.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Gminy.  

§   7.   Porozumienie sporządzone zostało w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1   egz. dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Burmistrz  


Alojzy   Cichowski

Starosta  


mgr inż.   Joachim   Smyła


Wicestarosta  


mgr   Tadeusz   Konina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »