| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.6.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Zebrzydowice wykonania projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach

zawarte   pomiędzy     Powiatem   Cieszyńskim,     który   reprezentuje   przez:    
-     Jerzy   Nogowczyk                               -                   Starosta   Cieszyński    
-     Jerzy   Pilch                                             -                   Wicestarosta    
jako   strona     Powierzająca,  
a     Gminą   Zebrzydowice     ,   którą   reprezentuje   :    
-     Andrzej   Kondziołka                               -                   Wójt   Gminy   Zebrzydowice    
jako   strona     Przyjmująca  

Na   podstawie:  
-   uchwały   Rady   Powiatu   Cieszyńskiego   Nr   XX/160/12z   dnia   27   marca   2012r,  
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XIII/125/12 z   dnia 23 lutego 2012r.  

§   1.  

1.   Powiat Cieszyński powierza Gminie Zebrzydowice realizację wykonania projektu chodnika przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w   Kaczycach.  

2.   Stroną prowadzącą prace projektowe będzie Gmina Zebrzydowice.  

3.   Przygotowanie zadania w   zakresie między innymi projektowym, uregulowania stanu własnościowego (wykup działek) odbędzie się staraniem i   na koszt Gminy Zebrzydowice.  

§   2.  

1.   Zadanie określone w   §1 ust. 1   finansowane będzie ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego w   wysokości 27.000 zł (słownie dwadzieścia siedem tysięcy zł).  

2.   Przekazanie środków, na realizację zadania określonego w   §1 ust. 1   nastąpi na wskazany rachunek bankowy Gminy Zebrzydowice, w   terminie do 14 dni od daty podpisania porozumienia.  

3.   Rozliczenie powyższych środków Gmina Zebrzydowice przekaże w   terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego zadania załączając kserokopię opisanych faktur i   rachunków.  

§   3.  

W przypadku gdy wartość zadania przekroczy 27.000 zł, udział Powiatu Cieszyńskiego pozostaje bez zmian.  

§   4.  

Niniejsze porozumienie zostanie zawarte na czas określony do 20 grudnia 2012r.  

§   5.  

1.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.  

§   6.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

 

Strona Powierzająca  

Strona Przyjmująca  

 

 

 

Starosta Cieszyński  


Jerzy   Nogowczyk


Wicestarosta  


Jerzy   Pilch

Wójt Gminy Zebrzydowice  


Andrzej   Kondziołka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »