| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010r w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010r w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju  sportu na terenie Gminy Chełm Śląski

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 15 , art.40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r  Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz  art.27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz.U.Nr 127, poz.857) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy Chełm Śląski po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi organizacjami

u c h w a l a :

§ 1. W § 3 uchwały nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010r w sprawie  określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski wprowadza się następujące zmiany :

1) ust.2 otrzymuje brzmienie : ,,Wnioski, o których mowa w ust.1 winny być składane w terminie do                     15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.”

2) ust.3 otrzymuje brzmienie : ,,Klub Sportowy w okresie pierwszych 12 miesięcy  działalności  może złożyć wniosek , o którym mowa w ust. 1 na dany rok budżetowy, w każdym czasie i nie jest zobowiązany do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały.”

3) dotychczasowe ustępy od nr 3. do nr 8. otrzymują numery od 4. do 9.

§ 2. W pozostałym  zakresie  uchwała  wymieniona w § 1pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »