| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy Chybie uchwala :  

§   1.   Określić następujące zasady wnoszenia przez Wójta Gminy Chybie udziałów i   wkładów pieniężnych i   niepieniężnych Gminy Chybie do spółek kapitałowych :  

1.   Wójt wnosi do spółek w   zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady pieniężne do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy na dany rok budżetowy.  

2.   Wójt wnosi do spółek w   zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady niepieniężne w   postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych, wyposażenia oraz innych aktywów; w   przypadku mienia o   wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wniesienie wkładu przez Wójta wymaga zgody Rady Gminy.  

§   2.   1.   Wójt Gminy Chybie może zbywać udziały lub akcje będące własnością Gminy Chybie po uzyskaniu zgody Rady Gminy.  

2.   Cofanie udziałów lub akcji należących do Gminy Chybie następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z   postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Cofanie udziałów lub akcji następuje według ich cen wynikających z   przeprowadzonej uprzednio wyceny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »