| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/223/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 kwietnia 2012r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Burmistrza Miasta Skoczowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

§   1.   W celu umożliwienia przekazywania mienia komunalnego, odpowiadającego zakresom działania spółek z   udziałem Gminy Skoczów, upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:  

1.   wnoszenia do spółek prawa handlowego, w   zamian za obejmowane udziały i   akcje, wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy Skoczów na dany rok budżetowy,  

2.   wnoszenia do spółek prawa handlowego, w   zamian za obejmowane udziały i   akcje, wkładów niepieniężnych (aportów), z   zastrzeżeniem określonym w   § 2.  

§   2.   Wniesienie wkładu niepieniężnego w   celu pokrycia udziałów w   spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. Można odstąpić od wyceny w   przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty w   okresie nie dłuższym niż dwa lata przed wniesieniem aportu. W   takim przypadku oszacowania wartości dokonuje się na podstawie rachunku, faktury lub innych dokumentów pozwalających ustalić wartość poniesionych nakładów.  

§   3.   1.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do cofania udziałów lub akcji w   spółkach.  

2.   Cofanie udziałów lub akcji następuje wyłącznie w   drodze ich umorzenia, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z   późn. zm.).  

§   4.   1.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do zbywania udziałów lub akcji Gminy Skoczów w   spółkach prawa handlowego.  

2.   Przed zaoferowaniem do zbycia i   udziałów i   akcji w   spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i   ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i   perspektyw jej rozwoju.  

3.   Udziały mogą być zbywane w   trybie:  

1)   oferty ogłoszonej publicznie,  

2)   przetargu publicznego,  

3)   rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.  

4.   Wyboru trybu zbycia dokonuje Burmistrz Miasta Skoczowa.  

§   5.   O każdorazowym zamiarze objęcia, cofnięcia albo zbycia udziałów lub akcji Burmistrz Miasta Skoczowa informuje Radę Miejską Skoczowa na bieżąco.Raz w   roku Burmistrz w   terminie do 30 marca za rok poprzedni składa informację zawierającą w   szczególności dane o   ilości oraz wartości objętych, cofniętych lub zbytych udziałów lub akcji w   spółkach.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »