| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/113/12 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U   z 2001 r., Nr 142, poz.1592 ze zm.) w   związku z   art. 194 ust 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r., Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) na wniosek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Społecznej i   Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

Rada Powiatu Rybnickiego uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej stanowiące załącznik do uchwały.  

§   2.  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIII/289/10 Rady Powiatu Rybnickiego z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej, opiekunów i   kuratorów z   opłat za pobyt dzieci w   całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uchwała Nr XLIII/288/10 Rady Powiatu Rybnickiego z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłat za pobyt dzieci w   rodzinach zastępczych.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rybnickiemu.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Tokarz

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/113/12
Rady Powiatu Rybnickiego
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zal.1 do Uchwały nr XVI 113 12 Rady Powiatu w   Rybniku z   dnia 22 marca 2012 r.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »