| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/425/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.   13b ust. 3   i   ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z   2007 r. nr 19 poz. 115 z   późn. zm.) oraz z   art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197 poz.   1172 z   późn. zm.), po   pozytywnym zaopiniowaniu przez organy zarządzające drogami i   ruchem na drogach, na   wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 29 lipca 2009 r. w   sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na   drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   §   1 otrzymuje brzmienie:   "Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na   obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych, na drogach publicznych określonych w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały. Obszar strefy płatnego parkowania przedstawia załącznik nr 3   do niniejszej uchwały."  

Załącznik nr 3   do uchwały nr XLIX/708/09 stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   zmienia się na nowy załącznik nr 1   do uchwały nr XLIX/708/09, zgodnie z   brzmieniem określonym w   załączniku nr 2   do   niniejszej uchwały;  

3)   w §   2   ust.   2   otrzymuje brzmienie: "Minimalna opłata uiszczana w   parkometrze wynosi 0,50   zł (za   20 minut postoju).";  

4)   w Regulaminie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, stanowiącym załącznik nr   2  
do   uchwały nr XLIX/708/09:  

a)   §   2 otrzymuje brzmienie: "Parkowanie pojazdów samochodowych w   SPP jest płatne w   dni robocze (od poniedziałku do piątku) w   godzinach od 8.00 do 18.00, z   wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miasta, który jest płatny w   poniedziałek w   godzinach od 8.00 do 17.30,  
wtorek – piątek w   godzinach od 8.00 do 15.00.",  

b)   §   7 ust.   1 otrzymuje brzmienie:   "Abonament typu „M” uprawnia mieszkańców SPP do   parkowania na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w   abonamencie.".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/425/12    
Rady Miejskiej w   Bytomiu    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.    

stanowiący jednocześnie  

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XLIX/708/09  
Rady Miejskiej w   Bytomiu  
z dnia 29 lipca 2009 r.  
 

OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH W   BYTOMIU  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVIII/425/12    
Rady Miejskiej w   Bytomiu    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.    

stanowiący jednocześnie  

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XLIX/708/09  
Rady Miejskiej w   Bytomiu  
z dnia 29 lipca 2009 r.  
 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH W   BYTOMIU  

1.   ul. Browarniana  

2.   pl. Grunwaldzki  

3.   ul. Jagiellońska  

4.   ul. Józefa Jainty (od ul. Stanisława Webera do ul. Piekarskiej)  

5.   ul. Antoniego Józefczaka  

6.   ul. Katowicka (od pl. Tadeusza Kościuszki do ul. Wojciecha Korfantego)  

7.   pl. Klasztorny  

8.   ul. Wojciecha Korfantego (od ul. Jana Smolenia do ul. Katowickiej)  

9.   ul. Kościelna  

10.   pl. Kościuszki  

11.   ul. Ks. Karola Koziołka  

12.   ul. Krakowska (od Rynku do ul. Jana Matejki)  

13.   ul. Stanisława Moniuszki  

14.   ul. Mariacka  

15.   ul. Jana Matejki (od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Szkolnej)  

16.   ul. Murarska  

17.   ul. Parkowa  

18.   ul. Piastów Bytomskich (od ul. Katowickiej do Rynku)  

19.   ul. Piekarska (od ul. Sądowej do posesji nr 19 włącznie)  

20.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. Jana Matejki do ul. Piekarskiej)  

21.   ul. Karola Miarki (od pl. Wolskiego do ul. Ludwika Zamenhofa)  

22.   ul. Podgórna  

23.   ul. Powstańców Warszawskich (od ul. Kolejowej do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego)  

24.   ul. Dr Józefa Rostka (od ul. Antoniego Józefczaka do ul. Karola Miarki)  

25.   ul. Rycerska  

26.   ul. Rzeźnicza  

27.   ul. Sądowa  

28.   pl. Generała Władysława Sikorskiego  

29.   pl. Jana III Sobieskiego  

30.   ul. Strażacka  

31.   ul. Szkolna (od ul. Wojciecha Korfantego do ul. Jana Matejki)  

32.   ul. Karola Szymanowskiego  

33.   ul. Wałowa  

34.   pl. Wolskiego  

35.   ul. Wrocławska (od ul. Piekarskiej do ul. Powstańców Warszawskich)  

36.   ul. Stanisława Webera  

37.   ul. Ludwika Zamenhofa  

38.   ul. Żołnierza Polskiego (od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Jana Smolenia)  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/425/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zaproponowane zmiany w   treści uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 29 lipca 2009 roku w   sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat, polegające na odstąpieniu od pobierania opłaty za postój w   sobotę oraz objęcia strefą płatnego parkowania Placu Generała Władysława Sikorskiego i   ul. Ludwika Zamenhofa, zgodne są z   oczekiwaniami mieszkańców Bytomia.  

Proponowana zmiana w   §   2 ust.   2   dotycząca wysokości opłaty minimalnej (0,5 zł za 20 minut postoju) przyczyni się do zwiększenia rotacji parkowanych pojazdów.  

Z kolei rozszerzenie strefy płatnego parkowania o   Plac Kościuszki związane jest z   wprowadzonymi zmianami w   organizacji ruchu drogowego po zakończeniu budowy C.H. AGORA, w   wyniku których przywrócony został ruch pojazdów w   części tego placu (wyznaczonych zostało także kilka stanowisk postojowych).  

Natomiast, wprowadzenie dodatkowego załącznika mapowego pozwoli na usprawnienie procedury wydawania abonamentu mieszkańca osobom zamieszkałym na ulicach leżących na obszarze strefy płatnego parkowania, a   niewymienionych w   załączniku nr 1   do uchwały nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu.  

Ponadto zmiana § 2   Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania umożliwi kierującym bezpłatne parkowanie na parkingu przed urzędem poza godzinami jego funkcjonowania, ponieważ ustają przyczyny (deficyt miejsc postojowych), dla których teren parkingu przed urzędem objęto strefą płatnego parkowania.   Wprowadzenie proponowanej zmiany znacznie poszerzy bazę parkingową dla korzystających z   infrastruktury parku miejskiego.  

Dopuszczenie możliwości wskazania w   abonamencie mieszkańca drugiej, sąsiedniej ulicy, ma   na   celu ułatwienie dostępu do miejsc parkingowych w   pobliżu miejsca zamieszkania.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »