| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/216/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r.,   Nr 142, poz. 1591   ze zm.) w   związku z   art. 4   ust.1-3,                art. 21, ust. 1   pkt 2   i ust. 3   ustawy z   dnia  21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie   Kodeksu cywilnego   (t. j. Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266  ze zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   Uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 28 maja 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t. j. Dz. U. z   2010r.,   Nr 234, poz. 1536   ze     zm.)   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach uchwala:  

§   1.  

W Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 22 czerwca 2011 r. w   sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011r. Nr 190 poz. 3546 ze zm.)  wprowadza  się  następujące  zmiany:  

1)   w rozdziale IV – Zamiany mieszkań  przepis § 10 ust. 2   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

2. Osoba ubiegająca się o   zamianę lokalu  mieszkalnego składa pisemny wniosek w   tej sprawie . ;

2)   w rozdziale XI – Tryb rozpatrywania i   załatwiania wniosków o   wynajem lokali z   zasobu mieszkaniowego  przepis  §  22  ust. 2   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

2. Osoba ubiegająca się o   wynajęcie lokalu mieszkalnego składa wypełniony wniosek mieszkaniowy, do którego dołącza:  

a)   dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

b)   zaświadczenie pracodawcy o   wysokości wynagrodzenia za pracę lub inny dokument wskazujący wysokość uzyskiwanych dochodów,  

c)   oświadczenie o   zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i   opublikowanie danych osobowych, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z   2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w   celu realizacji wniosku mieszkaniowego. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny i   Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w   Czerwionce-Leszczynach.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »