| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/216/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r.,   Nr 142, poz. 1591   ze zm.) w   związku z   art. 4   ust.1-3,                art. 21, ust. 1   pkt 2   i ust. 3   ustawy z   dnia  21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie   Kodeksu cywilnego   (t. j. Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266  ze zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   Uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 28 maja 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t. j. Dz. U. z   2010r.,   Nr 234, poz. 1536   ze     zm.)   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach uchwala:  

§   1.  

W Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 22 czerwca 2011 r. w   sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011r. Nr 190 poz. 3546 ze zm.)  wprowadza  się  następujące  zmiany:  

1)   w rozdziale IV – Zamiany mieszkań  przepis § 10 ust. 2   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

2. Osoba ubiegająca się o   zamianę lokalu  mieszkalnego składa pisemny wniosek w   tej sprawie . ;

2)   w rozdziale XI – Tryb rozpatrywania i   załatwiania wniosków o   wynajem lokali z   zasobu mieszkaniowego  przepis  §  22  ust. 2   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

2. Osoba ubiegająca się o   wynajęcie lokalu mieszkalnego składa wypełniony wniosek mieszkaniowy, do którego dołącza:  

a)   dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

b)   zaświadczenie pracodawcy o   wysokości wynagrodzenia za pracę lub inny dokument wskazujący wysokość uzyskiwanych dochodów,  

c)   oświadczenie o   zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i   opublikowanie danych osobowych, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z   2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w   celu realizacji wniosku mieszkaniowego. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny i   Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w   Czerwionce-Leszczynach.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »