| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 755) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się § 1 uchwały nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso i nadaje mu następujące brzmienie:
„Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na terenie gminy Żarki w wysokości:
1. od każdej sztuki:
a) konie, bydło (krowy, jałowizna powyżej 200kg) – 8,00 zł,
b) cielęta – 3,00 zł,
c) prosięta, owce, kozy – 2,00 zł;
2. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru od indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej produkcji: sery, drób, jajka, jagody, grzyby – 3,00 zł;
3. przy sprzedaży z ziemi, stołu, straganu, stoiska, stolika, samochodu, ciągnika, przyczepy wszelkiego rodzaju artykułów – 18,00 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Żarkach Nr XVI/114/2012 z dnia 22 lutego 2012r w sprawie: zmiany uchwały nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Andrzej Jakóbczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »