| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 647 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   W uchwale Nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 27 kwietnia 2010 r. skreśla się dotychczasową treść § 21 ust. 2   i wprowadza się nową w   brzmieniu:"2. Wysokość dodatku jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela i   wynosi odpowiednio:  

1) 1 osoba - 1   zł,  

2) 2 osoby - 2   zł,  

3) 3 osoby - 3   zł,  

4) 4 osoby i   więcej - 4   zł.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1.09.2012 r.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Konrad   Kamczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »