| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/105/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/43/11 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 czerwca 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 14 ust. 5   w związku z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj. z   2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. z   2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tj. z   2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Gminy Marklowice  
uchwala, co następuje  

§   1.  

W uchwale Nr X/43/11 Rady Gminy Marklowice z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Marklowice wprowadza się następujące zmiany: w   § 2   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Opłata za świadczenia udzielone w   czasie przekraczającym wymiar wskazany w   § 1   wynosi 1,80 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych. .

§   2.  

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice i   Dyrektorowi przedszkola.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


inż.   Andrzej   Brychcy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »