| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/105/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/43/11 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 czerwca 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 14 ust. 5   w związku z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj. z   2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. z   2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tj. z   2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Gminy Marklowice  
uchwala, co następuje  

§   1.  

W uchwale Nr X/43/11 Rady Gminy Marklowice z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Marklowice wprowadza się następujące zmiany: w   § 2   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Opłata za świadczenia udzielone w   czasie przekraczającym wymiar wskazany w   § 1   wynosi 1,80 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych. .

§   2.  

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice i   Dyrektorowi przedszkola.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


inż.   Andrzej   Brychcy

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »