| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/229/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 3, art.41 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art.68 ust.1 i   1b art.73 ust.3 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z   2010r. Nr 102, poz.651 z   późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska   Orzesze  
uchwala:  

§   1.   Określić następujące stawki procentowe bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej:  

1.   na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych - w   wysokości 50%,  

2.   osobom fizycznym i   osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z   działalnością zarobkową - w   wysokości 80%,  

3.   organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego - w   wysokości 80%,  

4.   organizacjom zrzeszającym działkowców z   przeznaczeniem na ogrody działkowe - w   wysokości 50%,  

5.   poprzedniemu właścicielowi lub spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przyjęta przed dniem 5   grudnia 1990r. - w   wysokości 80%,  

6.   na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - w   wysokości 50%,  

7.   kościołom i   związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z   państwem, na cele działalności sakralnej - w   wysokości 50%,  

8.   w wyniku uwzględnienia roszczeń, o   których mowa w   art.209 a   ust.1 i   ust.2 ustawy z   dnia 21   sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010r. Nr 102, poz.651 z   późn.zm.) - w   wysokości 80%,  

9.   spółdzielniom mieszkaniowym w   związku z   ustanowieniem odrębnej własności lokali lub przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych - w   wysokości 50%,  

10.   podmiotom, o   których mowa w   art.61 ust.1 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010r. Nr 102, poz.651 z   późn.zm.) - w   wysokości 50%.  

§   2.   Ustalić warunki udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej:  

1.   każda bonifikata może być udzielona pod warunkiem zapłaty całości ceny uwzględniającej bonifikatę przed umową sprzedaży,  

2.   bonifikata określona w   § 1   pkt 2   może być udzielona pod warunkiem prowadzenia działalności, będącej podstawą udzielenia bonifikaty, na terenie Gminy Orzesze co najmniej od trzech lat,  

3.   bonifikata określona w   § 1   pkt 3   może być udzielona pod warunkiem posiadania statusu organizacji pożytku publicznego co najmniej trzy lata.  

§   3.   Zasady określone w   § 1   i § 2   mają odpowiednie zastosowanie do pierwszej opłaty w   przypadku, gdy zbycie nieruchomości na cele o   których mowa w   § 1   polega na jej oddaniu w   użytkowanie wieczyste.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »