| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/229/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 3, art.41 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art.68 ust.1 i   1b art.73 ust.3 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z   2010r. Nr 102, poz.651 z   późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska   Orzesze  
uchwala:  

§   1.   Określić następujące stawki procentowe bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej:  

1.   na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych - w   wysokości 50%,  

2.   osobom fizycznym i   osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z   działalnością zarobkową - w   wysokości 80%,  

3.   organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego - w   wysokości 80%,  

4.   organizacjom zrzeszającym działkowców z   przeznaczeniem na ogrody działkowe - w   wysokości 50%,  

5.   poprzedniemu właścicielowi lub spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przyjęta przed dniem 5   grudnia 1990r. - w   wysokości 80%,  

6.   na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - w   wysokości 50%,  

7.   kościołom i   związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z   państwem, na cele działalności sakralnej - w   wysokości 50%,  

8.   w wyniku uwzględnienia roszczeń, o   których mowa w   art.209 a   ust.1 i   ust.2 ustawy z   dnia 21   sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010r. Nr 102, poz.651 z   późn.zm.) - w   wysokości 80%,  

9.   spółdzielniom mieszkaniowym w   związku z   ustanowieniem odrębnej własności lokali lub przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych - w   wysokości 50%,  

10.   podmiotom, o   których mowa w   art.61 ust.1 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010r. Nr 102, poz.651 z   późn.zm.) - w   wysokości 50%.  

§   2.   Ustalić warunki udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej:  

1.   każda bonifikata może być udzielona pod warunkiem zapłaty całości ceny uwzględniającej bonifikatę przed umową sprzedaży,  

2.   bonifikata określona w   § 1   pkt 2   może być udzielona pod warunkiem prowadzenia działalności, będącej podstawą udzielenia bonifikaty, na terenie Gminy Orzesze co najmniej od trzech lat,  

3.   bonifikata określona w   § 1   pkt 3   może być udzielona pod warunkiem posiadania statusu organizacji pożytku publicznego co najmniej trzy lata.  

§   3.   Zasady określone w   § 1   i § 2   mają odpowiednie zastosowanie do pierwszej opłaty w   przypadku, gdy zbycie nieruchomości na cele o   których mowa w   § 1   polega na jej oddaniu w   użytkowanie wieczyste.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »