| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 196/XII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego i włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1   oraz art. 12 pkt 8   lit. i) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 5   ust. 2   pkt 1), ust. 3   i ust. 5a,  
art. 5c pkt 1), art. 9   ust. 1   pkt 3   lit. b), art. 58 ust. 1   i ust. 6, art. 62 ust. 5   oraz art. 79 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 11 ust. 1   i 2, art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych  
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1  

Z dniem 1   września 2012 r. tworzy się III Liceum Ogólnokształcące z   siedzibą w   Lublińcu  
przy ul. Grunwaldzkiej 48.  

§   2  

Utworzonemu III Liceum Ogólnokształcącemu, o   którym mowa w   § 1, nadaje się akt założycielski stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3  

Organizację i   zasady funkcjonowania z   dniem 1   września 2012 r. III Liceum Ogólnokształcącego określa statut nadany odrębną uchwałą.  

§   4  

III Liceum Ogólnokształcące, wymienione w   § 1, jest jednostką budżetową.  

§   5  

Z dniem utworzenia, III Liceum Ogólnokształcące, o   którym mowa w   § 1, zostaje włączone w   skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i   Medycznych w   Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48, a   mienie  
III Liceum Ogólnokształcącego staje się mieniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i   Medycznych w   Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48.  

§   6  

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i   Medycznych w   Lublińcu dokona zmian statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i   Medycznych w   Lublińcu, uwzględniając zapisy wprowadzone niniejszą uchwałą.  

§   7  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   8  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 196/XII/2012    
Rady Powiatu w   Lublińcu    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   ust. 2   pkt 1   i ust. 3, art. 9   ust. 1   pkt 3   lit. b oraz art. 58 ust. 1   i 6   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

z dniem 1   września 2012 r. nadaje się akt założycielski  

III Liceum Ogólnokształcącemu  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i   Medycznych  

w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48  

1.   Typ szkoły:  

szkoła ponadgimnazjalna – trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

2.   Nazwa szkoły:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i   Medycznych  
III Liceum Ogólnokształcące  

3.   Siedziba szkoły:  

ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »