| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabosłyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha 90

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  
(Dz.U. z   2001 r. Nr 142,  poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.59 ust 1, 2   i 6   w związku z   art. 5c  
pkt   1 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572  
z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1  

Z dniem 1   września 2012 r. przekształca się TechnikumUzupełniające Specjalne dla Niesłyszących i   Słabosłyszących wchodzące w   skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
dla Niesłyszących i   Słabosłyszących w   Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha 90 w   II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w   Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha 90, zwane dalej „   Liceum   ”.  

§   2  

W Liceum, o   którym mowa w   §1, prowadzi się klasy Technikum Uzupełniającego Specjalnego  
dla Niesłyszących i   Słabosłyszących do czasu ich likwidacji.  

§   3  

Z dniem 1   września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a   w latach następnych kolejne klasy Technikum Uzupełniającego  Specjalnego dla Niesłyszących i   Słabosłyszących.  

§   4  

Uczniowie, którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji, mogą kontynuować naukę w   liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i   kwalifikacyjnych kursach zawodowych.  

§   5  

Z dniem 1   września 2012 r. nadaje się akt założycielski Liceum, o   którym mowa w   § 1, w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   6  

Organizację i   zasady funkcjonowania z   dniem 1   września 2012 r. Liceum, o   którym mowa w   § 1, określa statut nadany odrębną uchwałą.  

§   7  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   8  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 202/XII/2012    
Rady Powiatu w   Lublińcu    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI  

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  
(Dz.U. z   2001 Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   ust. 2   pkt 1   i ust. 3, art. 9   ust. 1  
pkt 3   lit. b, art. 58 ust. 1   i 6   oraz art. 59 ust. 6   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

z dniem 1   września 2012 r. nadaje się akt założycielski  
II Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w   Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90  

1.   Typ szkoły:  

szkoła ponadgimnazjalna – trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

2.   Nazwa szkoły:  

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

3.   Siedziba szkoły:  

ul. P. Stalmacha 90, 42-700 Lubliniec.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »