| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabosłyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha 90

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  
(Dz.U. z   2001 r. Nr 142,  poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.59 ust 1, 2   i 6   w związku z   art. 5c  
pkt   1 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572  
z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1  

Z dniem 1   września 2012 r. przekształca się TechnikumUzupełniające Specjalne dla Niesłyszących i   Słabosłyszących wchodzące w   skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
dla Niesłyszących i   Słabosłyszących w   Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha 90 w   II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w   Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha 90, zwane dalej „   Liceum   ”.  

§   2  

W Liceum, o   którym mowa w   §1, prowadzi się klasy Technikum Uzupełniającego Specjalnego  
dla Niesłyszących i   Słabosłyszących do czasu ich likwidacji.  

§   3  

Z dniem 1   września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a   w latach następnych kolejne klasy Technikum Uzupełniającego  Specjalnego dla Niesłyszących i   Słabosłyszących.  

§   4  

Uczniowie, którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji, mogą kontynuować naukę w   liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i   kwalifikacyjnych kursach zawodowych.  

§   5  

Z dniem 1   września 2012 r. nadaje się akt założycielski Liceum, o   którym mowa w   § 1, w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   6  

Organizację i   zasady funkcjonowania z   dniem 1   września 2012 r. Liceum, o   którym mowa w   § 1, określa statut nadany odrębną uchwałą.  

§   7  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   8  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 202/XII/2012    
Rady Powiatu w   Lublińcu    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI  

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  
(Dz.U. z   2001 Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   ust. 2   pkt 1   i ust. 3, art. 9   ust. 1  
pkt 3   lit. b, art. 58 ust. 1   i 6   oraz art. 59 ust. 6   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

z dniem 1   września 2012 r. nadaje się akt założycielski  
II Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w   Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90  

1.   Typ szkoły:  

szkoła ponadgimnazjalna – trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

2.   Nazwa szkoły:  

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

3.   Siedziba szkoły:  

ul. P. Stalmacha 90, 42-700 Lubliniec.  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »