| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/171/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 40 ust. 8   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Wręczyca Wielka  
uchwala:  

§   1.   Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1.   Prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2.   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3.   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4.   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   ust.1-3.  

§   2.   1.   Za zajęcie 1m 2   powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o   których mowa w   § 1   ust 1   i 4   ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1)   przy zajęciu jezdni :  

a)   do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł  

b)   powyżej 50% szerokości - 8,00 zł  

2)   za zajęcie 1   m 2   chodników, placów, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych, pobocza - 4,00 zł  

3)   za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 2,00 zł  

2.   Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1   dzień.  

§   3.   1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   ust. 2   ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m 2   powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   w pasie drogowym - 30,00 zł  

2)   na drogowym obiekcie inżynierskim - 160,00 zł  

3)   przy umieszczaniu urządzeń kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego stosuje się stawki w   wysokości 0   % określonych w   pkt. 1   i 2.  

2.   Roczne stawki opłat w   wysokości określonej w   ust. 1   obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym.  

3.   Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym.  

§   4.   1.   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   ustala się następujące stawki opłat za 1m 2   powierzchni:  

1)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł  

2)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł  

2.                 Stawka opłaty za każdy dzień umieszczenia – ustawienia reklamy w   pasie drogowym za 1m 2   informacji wizualnej - 1,00 zł.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Prubant

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »