| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/171/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 40 ust. 8   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Wręczyca Wielka  
uchwala:  

§   1.   Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1.   Prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2.   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3.   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4.   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   ust.1-3.  

§   2.   1.   Za zajęcie 1m 2   powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o   których mowa w   § 1   ust 1   i 4   ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1)   przy zajęciu jezdni :  

a)   do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł  

b)   powyżej 50% szerokości - 8,00 zł  

2)   za zajęcie 1   m 2   chodników, placów, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych, pobocza - 4,00 zł  

3)   za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 2,00 zł  

2.   Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1   dzień.  

§   3.   1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   ust. 2   ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m 2   powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   w pasie drogowym - 30,00 zł  

2)   na drogowym obiekcie inżynierskim - 160,00 zł  

3)   przy umieszczaniu urządzeń kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego stosuje się stawki w   wysokości 0   % określonych w   pkt. 1   i 2.  

2.   Roczne stawki opłat w   wysokości określonej w   ust. 1   obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym.  

3.   Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym.  

§   4.   1.   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   ustala się następujące stawki opłat za 1m 2   powierzchni:  

1)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł  

2)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł  

2.                 Stawka opłaty za każdy dzień umieszczenia – ustawienia reklamy w   pasie drogowym za 1m 2   informacji wizualnej - 1,00 zł.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Prubant

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »