| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 112/XI/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym  ( DzU z   2001r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 42 ust. 7   pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z   2006r. nr 97 poz. 674 z   późn. zm.)   Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć określa poniższa tabela:  

 


Lp  


Stanowisko  
 

Tygodniowy obowiązkowy  
wymiar godzin  


1.  
 

Pedagodzy i   psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach i   rodzajach przedszkoli, szkół i   placówek  


26  2.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z   zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w   tym logopedzi ( z   wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach specjalistycznych).  26  


3.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z   dziećmi i   młodzieżą upośledzoną umysłowo w   stopniu głębokim  


18  

2.   Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w   § 1   ust. 1   w tabeli w   pozycji 1   i 2   przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut, a   przez godzinę zajęć nauczycielskich w   pozycji 3   należy rozumieć jednostkę 45 minut.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr169/XXV/2005 z   dnia 24 marca 2005r w   sprawie  ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli  wymienionych w   art. 42 ust. 7   pkt 3   Karty Nauczyciela.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »