| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 112/XI/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym  ( DzU z   2001r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 42 ust. 7   pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z   2006r. nr 97 poz. 674 z   późn. zm.)   Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć określa poniższa tabela:  

 


Lp  


Stanowisko  
 

Tygodniowy obowiązkowy  
wymiar godzin  


1.  
 

Pedagodzy i   psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach i   rodzajach przedszkoli, szkół i   placówek  


26  2.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z   zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w   tym logopedzi ( z   wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach specjalistycznych).  26  


3.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z   dziećmi i   młodzieżą upośledzoną umysłowo w   stopniu głębokim  


18  

2.   Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w   § 1   ust. 1   w tabeli w   pozycji 1   i 2   przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut, a   przez godzinę zajęć nauczycielskich w   pozycji 3   należy rozumieć jednostkę 45 minut.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr169/XXV/2005 z   dnia 24 marca 2005r w   sprawie  ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli  wymienionych w   art. 42 ust. 7   pkt 3   Karty Nauczyciela.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »