| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/213/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591, z   poźn. zm.) oraz art. 8   ust. 1   a ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z   2007r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.), za zgodą współwłaścicieli działki nr 778/47  

Rada Gminy Rudziniec  
u c h w   a l a:  
 

§   1.   Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w   miejscowości Rudno – działka nr 778/47, k. m. 18 obręb Rudno, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, której przebieg został wskazany w   załączniku do niniejszej uchwały, nazwę „ulica Słoneczna”.  

 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/213/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do uchwały Nr XIX.213.2012  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »