| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 366/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2012 r

Na podstawie art. 9   ust. 1   pkt 5a, art. 34a ust.1, ust. 7-9 ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 t.j.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 t.j. z   późn. zm.), po podaniu do publicznej wiadomości, przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w   Katowicach i   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Sosnowcu, na wniosek Prezydenta Miasta Sosnowca  

Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala :  

§   1.   Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w   2012 roku obejmujący: Kąpielisko „Stawiki”, zlokalizowane na wschodnim brzegu zbiornika wodnego „Stawiki” w   Sosnowcu przy ul. Kresowej 1, o   długości linii brzegowej 76 m, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji z   siedzibą w   Sosnowcu przy ul. 3   Maja 41. Kąpielisko wykorzystywane będzie maksymalnie przez 500 osób dziennie. Ustala się sezon kąpielowy w   okresie od 30.06 do 02.09.2012 r. Szczegółowe granice kąpieliska określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 366/XXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik do uchwały nr 366/XXII/2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »