| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/190/2012 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.), art. 5   ust. 2   pkt 1, ust. 3   i ust. 5a, art. 9   ust. 1   pkt 3   lit. b, art. 58 ust. 1   i ust. 6, art. 79 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 11, art. 12 ust.1 pkt 2   ustawyz dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z   dnia 31 sierpnia 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. U. Woj. Śl. Nr 251, poz. 3872.)  

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012 r. zakłada się Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z   siedzibą w   Raciborzu przy ul.Zamkowej 6.  

§   2.   Akt założycielski Szkoły, wymienionej w   § 1, stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Koszty funkcjonowania Szkoły pokrywa się z   budżetu powiatu, zgodnie z   zasadami finansowania określonymi w   odrębnych przepisach.  

§   4.   Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i   uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Adam   Wajda

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/190/2012
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

akt założycielski  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/190/2012
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zestawienie opinii  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »