| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/190/2012 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.), art. 5   ust. 2   pkt 1, ust. 3   i ust. 5a, art. 9   ust. 1   pkt 3   lit. b, art. 58 ust. 1   i ust. 6, art. 79 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 11, art. 12 ust.1 pkt 2   ustawyz dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z   dnia 31 sierpnia 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. U. Woj. Śl. Nr 251, poz. 3872.)  

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012 r. zakłada się Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z   siedzibą w   Raciborzu przy ul.Zamkowej 6.  

§   2.   Akt założycielski Szkoły, wymienionej w   § 1, stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Koszty funkcjonowania Szkoły pokrywa się z   budżetu powiatu, zgodnie z   zasadami finansowania określonymi w   odrębnych przepisach.  

§   4.   Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i   uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Adam   Wajda

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/190/2012
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

akt założycielski  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/190/2012
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zestawienie opinii  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »