| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/307/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 16 maja 2012r.

w sprawie zmiany do Uchwały nr XV/256/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na podstawie art. 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. W uchwale nr XV/256/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: nadania statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej dokonuje się następujących zmian:

1. W Rozdziale 3 po § 10 dodaje się § 10¹ w brzmieniu:

Przy PKZ działa Rada Kultury PKZ jako organ doradczy Dyrektora PKZ, zwana dalej "Radą". Członków Rady w liczbie co najwyżej 5 osób powołuje i odwołuje Dyrektor PKZ, po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza na okres 2 lat. Działalność Rady ma charakter społeczny. W skład Rady wchodzą:

a) przedstawiciele środowisk twórców i animatorów kultury,

b) przedstawiciel Organizatora.

2. W Rozdziale 5 w § 12 treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Umowy dzierżawy oraz najmu składników majątkowych będących w dyspozycji PKZ zawiera i rozwiązuje Dyrektor PKZ. Umowy zawierane są nie dłużej niż na trzy lata.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gajewska – Cygan

Właścicielka i dyrektor zarządzającym w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »