| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/464/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia zasad używania herbu i barw Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 i   art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.3   ust.1   ustawy z   dnia 21 grudnia 1978 r. o   odznakach i   mundurach (Dz. U. z   1978 r. Nr 31, poz.   130) i   art. 131 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.   Dz.   U. z   2003 r., Nr   119, poz. 1117 z   późn. zm) oraz § 6   ust. 3   Statutu Miasta Mysłowice (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z   2009 r. Nr. 35, poz. 819).  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   Postanowienia ogólne  

1.   Herb i   flaga Miasta Mysłowice są jego własnością.  

2.   Herb Miasta jest znakiem prawnie chronionym i   wraz z   flagą Miasta podlegają ochronie prawnej.  

3.   Herb i   flaga Miasta mogą być używane i   wykorzystywane w   sposób zapewniający im należytą cześć i   szacunek oraz prestiż i   powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie godzący w   dobre obyczaje i   interes Miasta.  

4.   Herb i   flaga Miasta mogą być wykorzystywane i   używane tylko w   kształcie, proporcjach i   kolorach zgodnych z   wzorami zatwierdzonymi w   Statucie Miasta Mysłowice.  

§   2.   Zasady i   warunki używania herbu Miasta  

1.   Prawo używania herbu Miasta przysługuje organom Miasta, Urzędowi Miasta, gminnym jednostkom organizacyjnym, a   także radnym.  

2.   Wizerunek herbu może być używany przez inne podmioty, nieokreślone w   pkt 1, do celów niekomercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Prezydenta Miasta.  

3.   Herb Miasta może być umieszczany na budynkach, w   pomieszczeniach urzędowych oraz   salach posiedzeń, należących do organów miasta Mysłowice, gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych miejscach, w   których umieszczenie herbu nie narusza jego powagi i   znaczenia.  

4.   W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się obok godła państwowego.  

5.   Herb może być wykorzystywany w   akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez Urząd Miasta i   jednostki organizacyjne Miasta.  

6.   Herb ponadto umieszcza się na:  

1) drukach urzędowych Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta;  

2) pieczęciach, emblematach i   innych symbolach władz samorządowych Miasta;  

3) wizytówkach: Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników i   Kierowników Urzędu Miasta, Radców Prawnych Urzędu Miasta, dyrektorów, (kierowników) zakładów i   jednostek organizacyjnych Miasta;  

4) wizytówkach radnych Rady Miasta;  

5) oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta i   Miasta.  

§   3.   Zasady i   warunki używania flagi Miasta  

1.   Prawo używania flagi Miasta przysługuje organom Miasta, Urzędowi Miasta oraz gminnym jednostkom organizacyjnym a   także mieszkańcom Miasta Mysłowice.  

2.   Flaga Miasta Mysłowice może być umieszczana na budynkach i   obiektach, a   także w   innych godnych miejscach przy okazji świąt i   rocznic państwowych, rocznic upamiętniających istotne wydarzenia w   dziejach Miasta oraz innych wydarzeń o   szczególnym znaczeniu lokalnym.  

3.   Flagę Miasta opuszcza się na znak żałoby do połowy masztu - na Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice.  

4.   Wykorzystywanie flagi do celów niekomercyjnych lub komercyjnych przez osoby lub podmioty nie   wymienione w   niniejszym paragrafie wymaga zgody Prezydenta Miasta Mysłowice.  

§   4.   Postanowienia końcowe  

1.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

2.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po   upływie 14 dni od dnia publikacji .  

3.   Traci moc Uchwała nr LXXXIV/824/06 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 26 października 2006 r. w   sprawie przyjęcia zasad używania herbu i   barw Miasta.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »