| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/464/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia zasad używania herbu i barw Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 i   art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.3   ust.1   ustawy z   dnia 21 grudnia 1978 r. o   odznakach i   mundurach (Dz. U. z   1978 r. Nr 31, poz.   130) i   art. 131 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.   Dz.   U. z   2003 r., Nr   119, poz. 1117 z   późn. zm) oraz § 6   ust. 3   Statutu Miasta Mysłowice (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z   2009 r. Nr. 35, poz. 819).  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   Postanowienia ogólne  

1.   Herb i   flaga Miasta Mysłowice są jego własnością.  

2.   Herb Miasta jest znakiem prawnie chronionym i   wraz z   flagą Miasta podlegają ochronie prawnej.  

3.   Herb i   flaga Miasta mogą być używane i   wykorzystywane w   sposób zapewniający im należytą cześć i   szacunek oraz prestiż i   powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie godzący w   dobre obyczaje i   interes Miasta.  

4.   Herb i   flaga Miasta mogą być wykorzystywane i   używane tylko w   kształcie, proporcjach i   kolorach zgodnych z   wzorami zatwierdzonymi w   Statucie Miasta Mysłowice.  

§   2.   Zasady i   warunki używania herbu Miasta  

1.   Prawo używania herbu Miasta przysługuje organom Miasta, Urzędowi Miasta, gminnym jednostkom organizacyjnym, a   także radnym.  

2.   Wizerunek herbu może być używany przez inne podmioty, nieokreślone w   pkt 1, do celów niekomercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Prezydenta Miasta.  

3.   Herb Miasta może być umieszczany na budynkach, w   pomieszczeniach urzędowych oraz   salach posiedzeń, należących do organów miasta Mysłowice, gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych miejscach, w   których umieszczenie herbu nie narusza jego powagi i   znaczenia.  

4.   W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się obok godła państwowego.  

5.   Herb może być wykorzystywany w   akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez Urząd Miasta i   jednostki organizacyjne Miasta.  

6.   Herb ponadto umieszcza się na:  

1) drukach urzędowych Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta;  

2) pieczęciach, emblematach i   innych symbolach władz samorządowych Miasta;  

3) wizytówkach: Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników i   Kierowników Urzędu Miasta, Radców Prawnych Urzędu Miasta, dyrektorów, (kierowników) zakładów i   jednostek organizacyjnych Miasta;  

4) wizytówkach radnych Rady Miasta;  

5) oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta i   Miasta.  

§   3.   Zasady i   warunki używania flagi Miasta  

1.   Prawo używania flagi Miasta przysługuje organom Miasta, Urzędowi Miasta oraz gminnym jednostkom organizacyjnym a   także mieszkańcom Miasta Mysłowice.  

2.   Flaga Miasta Mysłowice może być umieszczana na budynkach i   obiektach, a   także w   innych godnych miejscach przy okazji świąt i   rocznic państwowych, rocznic upamiętniających istotne wydarzenia w   dziejach Miasta oraz innych wydarzeń o   szczególnym znaczeniu lokalnym.  

3.   Flagę Miasta opuszcza się na znak żałoby do połowy masztu - na Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice.  

4.   Wykorzystywanie flagi do celów niekomercyjnych lub komercyjnych przez osoby lub podmioty nie   wymienione w   niniejszym paragrafie wymaga zgody Prezydenta Miasta Mysłowice.  

§   4.   Postanowienia końcowe  

1.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

2.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po   upływie 14 dni od dnia publikacji .  

3.   Traci moc Uchwała nr LXXXIV/824/06 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 26 października 2006 r. w   sprawie przyjęcia zasad używania herbu i   barw Miasta.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »