| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/159/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami/ , art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami)  

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W § 1   Uchwały Nr XL/541/2010  Rady Gminy Ożarowice z   dnia  10 listopada 2010 r. w   sprawie:                                       zwolnień w   podatku od nieruchomości na 2011 rok   wprowadza się następujące zmiany:    

1)   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie: "1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z   zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w   zakresie działania gminy, o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych                          lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 3   i 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych."    

2)   dopisuje się ust. 6   w brzmieniu : "6. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na     potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w   wodę w   rozumieniu ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 roku o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. z   2006 roku Nr 123, poz. 858 z   późn. zm.)".    

3)   dopisuje się ust. 7   w brzmieniu:   "7. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: kulturalne, oświatowe, krzewienia kultury fizycznej i   sportu, pomocy społecznej  oraz  ochrony  przeciwpożarowej."    

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.    

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązująca od dnia 01.01.2011 r.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice  


Józef   Piernikarz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »