| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/159/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami/ , art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami)  

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W § 1   Uchwały Nr XL/541/2010  Rady Gminy Ożarowice z   dnia  10 listopada 2010 r. w   sprawie:                                       zwolnień w   podatku od nieruchomości na 2011 rok   wprowadza się następujące zmiany:    

1)   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie: "1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z   zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w   zakresie działania gminy, o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych                          lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 3   i 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych."    

2)   dopisuje się ust. 6   w brzmieniu : "6. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na     potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w   wodę w   rozumieniu ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 roku o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. z   2006 roku Nr 123, poz. 858 z   późn. zm.)".    

3)   dopisuje się ust. 7   w brzmieniu:   "7. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: kulturalne, oświatowe, krzewienia kultury fizycznej i   sportu, pomocy społecznej  oraz  ochrony  przeciwpożarowej."    

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.    

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązująca od dnia 01.01.2011 r.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice  


Józef   Piernikarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »