| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 159/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 i 9, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1) jako lokal mieszkalny;

2) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych.

2. Wysokość bonifikaty wynosi 10%.

§ 2. 1. Właściwy organ może udzielić bonifikaty w wysokości innej niż określona w §1 w ust. 2, na zasadach przewidzianych w art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 24 z późn. zm.).

2. Wysokość bonifikaty, o której mowa w ust. 1, może mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do:

1) lokalu mieszkalnego, którego najemca złożył wniosek o jego nabycie w czasie, gdy mieszkanie znajdowało się w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2008r.;

2) lokalu mieszkalnego, którego najemca złożył wniosek o jego nabycie w czasie, gdy mieszkanie stanowiło własność przedsiębiorstwa państwowego, spółki z udziałem Skarbu Państwa lub innej państwowej osoby prawnej.

§ 3. Bonifikaty, o których mowa w §1 i §2, mogą zostać zastosowane gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zapłata ceny sprzedaży nastąpi jednorazowo;

2) osoba, na rzecz której następuje sprzedaż, nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa w zakresie nieruchomości, której dotyczy sprzedaż.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się starostom i prezydentom miast na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej na terenie województwa śląskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
I WICEWOJEWODA


Stanisław Dąbrowa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »