| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.4.21.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt 1, w   związku z   art. 6j ust. 1, art. 6c ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach   (t.j. Dz.U. z   2005r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Na wniosek Wójta Gminy  
Rada Gminy Gaszowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.     Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gaszowice stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Gaszowice.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.    

§   3.   Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Gaszowice oraz publikuje się w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »