| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.48.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 14 ust. 5   pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz ustawy z   dnia 5   sierpnia 2010 r. o   zmianie ustawy o   systemie oświaty (Dz.U. z   2010 r. Nr 148, poz. 991).  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  

uchwala:  

§   1.   1.   Bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opieka w   publicznych przedszkolach w   Jastrzębiu-Zdroju są realizowane w   wymiarze 5   godzin dziennie w   godzinach określonych w   statucie przedszkola.  

2.   Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1   godzinę świadczeń w   czasie przekraczającym wymiar zajęć, o   których mowa w   ust. 1   w wysokości 0,20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego przez Radę Ministrów na dany rok budżetowy za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Traci moc:  

1.   Uchwała Nr XVII.143.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »