| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.4.19.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach(t.j. Dz.U. z   2005r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Na wniosek Wójta Gminy  
Rada Gminy Gaszowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, o   którym mowa w   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2005r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm., zwanej dalej "ustawą"):  

1)   zamieszkałych, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   zamieszkałych i   niezamieszkałych, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały;  
położonych na terenie Gminy Gaszowice.  

2.   Deklarację, o   której mowa w   ust.1 należy złożyć w   Urzędzie Gminy Gaszowice w   terminie do 30 kwietnia 2013r. oraz w   terminach określonych w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.  

§   3.   Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Gaszowice oraz publikuje się w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o   wysokości opłaty.zamieszkałe  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja o   wysokości opłaty.zamieszkałe i   niezamieszkałe  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »